Perän Talvivaara miettii jo isoja laajennuksia

0
toimitusjohtaja Pekka Perä

Talvivaaran metallien rikastustekniikka on biokasaliuotus, jota käytetään laajalti muiden metallien, erityisesti kuparin ja kullan, erottamiseksi malmista.

Uuden arvion mukaan Talvivaaran kokonaismineraalivarannot ovat yli 1,5 miljardia tonnia.

Sotkamossa sijaistsevan Talvivaaran nikkeli- ja sinkkikaivoksen kasvun rajat ovat vasta hahmottumassa. Nykyinen tuotanto ei ole päässyt vielä lähellekään täyteen vauhtiin, mutta jo nyt kaivosyhtiö suunnittelee laajennuksia ja nikkelin jatkojalostusta.

Laajennushankkeen suunnitelmat johtuvat tuoreista selvityksistä, jotka kertovat kokonaismineraalivarantojen kasvaneen yli puolella.

Louhittavaa riittää siis vuosikymmeniksi.

Talvivaaran kaivosten päägeologin mukaan lisäys onkin merkittävä jo ennestään suuriin varoihin.

Uuden arvion mukaan kokonaisvarannot ovat yli 1,5 miljardia tonnia. Valtaosa uusista varannoista löydettiin Kolmisopen esiintymästä, jota ei vielä ole alettu louhia. Tavara on niin tasalaatuista, että nyt louhinnassa olevan Kuusilammen ja Kolmisopen malmia voidaan käsitellä samassa prosessissa.

toimitusjohtaja Pekka Perä

Vuoteen 2012 mennessä yhtiö aikoo nostaa nikkelintuotannon 50 000 tonniin vuodessa. Mutta jo nyt tuotantotavoitteet ja strategia ovat joutuneet uuteen syyniin. Lisätuotanto antaisi mahdollisuuden jalostusasteen nostamiseen. Tämä merkitsisi siirtymistä nikkelisulfidista esimerkiksi nikkelimetalliin. Nikkelimetallin jalostamiseksi kapasiteetin pitäisi toimitusjohtaja Pekka Perän mukaan olla 80 000-100 000 tonnia vuodessa.

Tutustu tarkemmin Talvivaaran kavostoimintaa tästä linkistä

(klikkaa tekstiä)

Uhkapelillä rahaa ja työtä

Lue myös Järvi-Pohjalaiset sukujuuret omaavasta Pekka Perästä kertova mielenkiintoinen reportaasi, joka on
julkaistu APU-lehden nettisivuilla tammikuussa 2008!

JÄTÄ KOMMENTTI