Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Ähtärissä on valmistunut

0
Puhdas pohjavesi (Arkisto)

Ähtärin pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotukseen oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja kuntakohtaisen kuulemisen aikana. Kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Ähtärissä on kolme vedenhankintaa varten tärkeää 1-luokan ja seitsemän vedenhankintaan soveltuvaa 2-luokan pohjavesialuetta, joista Arpaistenkankaalla ja Torakkakangas A:lla on todettu suoraan pohjavedestä riippuvainen maa- tai pintavesiekosysteemi (luokka E). Tässä luokituksessa poistettiin viisi pohjavesialuetta. Sileäkangas ja Nousunlahti yhdistettiin Sileäkankaan alueeksi ja Liesjärvi ja Könninkangas yhdistettiin Könninkankaan alueeksi. Pohjaveden muodostumisalueiden rajoja yhtenäistettiin vesistöjen rantaviivoihin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt  Ähtärin kaupungin pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (kesäkuu 2020) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa Ähtärissä 10.2.2020 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen ja muun olennaisen (esim. vedenhankinta) tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.


 

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI