Poliisi kehottaa yrityksiä suojautumaan verkkohyökkäyksiltä – tapauksia ollut tavallista enemmän

0

Keskusrikospoliisi on viimeisen vuoden aikana havainnut useita suuriin tai keskisuuriin suomalaisyrityksiin kohdistettuja verkkohyökkäyksiä. Monet tapaukset ovat liittyneet käyttäjätunnusten kalasteluun, mistä Viestintävirasto varoitti yrityksiä marraskuussa.

Poliisi kehottaa yrityksiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että käytössä olevat turvaominaisuudet on kartoitettu ja otettu riittävässä laajuudessa käyttöön. Esimerkiksi kaksivaiheinen tunnistautuminen, ajantasaiset päivitykset ja toimiva tietoturvapolitiikka ovat tehokas keino torjua hyökkäyksiä.

Tämän lisäksi yritysten työntekijöiden on syytä olla varuillaan tietojenkalastelun varalta.

– Käyttäjätunnuksia ja salasanoja on yritetty kalastaa esimerkiksi haittaohjelmia sähköpostin liitetiedostona ujuttamalla tai ohjaamalla sähköpostin vastaanottaja tietojenkalastelusivulle. Tällaiset sivut voivat näyttää päällisin puolin hyvin vakuuttavilta, ja sivustojen huijausluonne paljastuu vasta syvemmässä tarkastelussa, kertoo rikoskomisario Antti Velin Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksesta.

Poliisi saa tietoa verkkohyökkäyksistä esitutkintojen ja rikostiedustelunsa avulla, mutta hyökkäyksiä on todennäköisesti tapahtunut enemmän kuin poliisilla on tiedossa.

– Kun meille asti tulee tietoa useista hyökkäyksistä, ilmiö vaikuttaa olevan kasvamassa. Tämä on myös kansainvälisesti havaittavissa, vastaavia tapauksia tapahtuu jatkuvasti joka puolella maailmaa, Velin kertoo.

Keskeistä verkkorikollisuuden torjumisessa on Velinin mukaan julkisen ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön sujuvuus, viranomaisten riittävät toimintamahdollisuudet ja resurssit, ajantasainen lainsäädäntö ja kansainvälisen yhteistyön sujuvoittaminen.

– Myös verkkolaitteiden valmistajien, palveluiden tuottajien ja verkkojen ylläpitäjien yhteiskuntavastuu korostuu, kun yhteiskunnan keskeinen infrastruktuuri sitoutuu yhä kiinteämmin verkkoon.

Vain osasta rikoksista tehdään rikosilmoitus poliisille, minkä vuoksi verkkorikollisuus on merkittävältä osin piilorikollisuutta. Poliisi kehottaakin hyökkäyksen kohteeksi joutuneita yrityksiä ilmoittamaan asiasta oman alueen poliisilaitokselle.

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI