Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä

0

Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä taajamissa ja niiden lähiteillä koko maassa 26.10.– 1.11.2009.

Valvontaviikon aikana kiinnitetään huomiota rattijuopumustapauksiin ja turvalaitteiden käyttöön.

Paikallisen liikenneturvallisuusanalyysin perusteella valvontaa tulee suunnata liikenneturvallisuuden kannalta tarkasteltuna riskiajankohtiin ja -paikkoihin.

Poliisi puuttuu aiempaa herkemmin ylinopeuksiin

Poliisi on tehostanut liikennevalvontaa ja yhdenmukaistanut liikennevalvonnan periaatteita lokakuun alusta alkaen:

  • Nopeusvalvontaa koskevan ohjeen mukaan liikennevalvonnassa huomautuksen ja rikesakon välisenä rajana pidetään kaikilla nopeusrajoitusalueilla nopeusvalvontalaitteilla mitattua 11 kilometrin ylitystä, josta vähennetään tekninen varmuusvähennys, kolme kilometriä tunnissa.
  • Huomautusmenettelyä käytetään, mikäli valvontalaitteen näyttämä nopeuden ylitys on 6-10 km/t. Pieniin ylinopeuksiin puututaan ensisijaisesti kirjallisella huomautuksella. Kuitenkin esimerkiksi nopeusvalvonnan pysäytyspaikan ruuhkautuessa voidaan huomautus antaa myös suullisesti.

Pimeänä vuoden aikana tienkäyttäjien on syytä kiinnittää erityistä huomiota näkymiseen.

Heijastin on jalankulkijan tärkein turvavaruste.

Toisaalta ajoneuvon kuljettajan on viimeistään nyt syytä tarkastaa kaikkien valojen kunto ja huolehtia myös siitä, että ajoon lähdettäessä ajoneuvosta näkee hyvin eri suuntiin.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI