Puumerkin Berg: Teollisuuden nostettava puutuotteiden jalostusastetta

0

 Markku Laukkanen

Puutavarakauppa on rakennemuutoksen kourissa. Kuluttajat kysyvät yhä valmiimpia tuotteita perussahatavaran sijaan. – Haastan jalostavaa teollisuutta korkeampaan jalostusasteeseen, tuotekehittelyyn ja kotimaan markkinoiden parempaan huomioimiseen, sanoo Puumerkin toimitusjohtaja Petrus Berg.

 

Petrus Berg

– Kyse on siitä, miten saadaan maailman parasta ja hienoa puumateriaalia mahdollisimman fiksusti käytettyä ja kokonaiskysyntää vahvistettua. Puu vastaa yhteiskunnan suuriin haasteisiin kuten kestävän kehityksen tavoitteisiin ja se näkyy jo nyt kuluttajakäyttäytymisessä. Puulla on hyvä tarina ja meidän pitää osata se kertoa.

Berg kaipaa teollisuuden ja kaupan väliin enemmän vuoropuhelua ja tuotekehittelyä.

– Kun perinteisen pitkän tavaran ”karvalankun” myynti on käytännössä loppunut, on satsattava edelleen jalostusasteen nostamiseen. Nyt kuluttaja kysyy valmiita määrämittaan sahattua tavaraa ja valmiiksi käsiteltyjä päätypontattuja paneeleita. Nuoremmat sukupolvet eivät halua käyttää arvokasta vapaa-aikaa työntekoon.

– Puutavarakaupan vahvoja kasvukohteita ovat sisustustuotteet kuten maalatut paneelit ja muut valmiina myytävät puutuotteiden ratkaisut. Terassien, laitureiden ja piharakennusten tulee kaikkien olla valmiita avaimet käteen tuotteita.

Berg kaipaa teollisuudelta ajattelutavan muutosta.

– Osa valmistavasta teollisuudesta keskittyy vain vientiin ja pieni osa tekee kotimaan markkinaan. Kaupan kannalta on ongelma, että teollisuudelle kotimaan markkina kiinnostaa vain silloin, kun vienti ei vedä. Olisi hienoa, jos kotimaan markkina voisi olla ykkösmarkkina joillekin tuotteille, toivoo Berg.

Megatrendit suosivat puun käyttöä

Bergin mukaan nyt tarvitaan teollisuuden, tuotevalmistajien ja kaupan yhteinen foorumi, jossa voitaisiin kehittää uusia puutuotteita kotimaan markkinaan. Meillä on tarvetta myös puualan tuotteita jalostaville pk-yrityksille, jotka voisivat joustavasti ottaa huomioon kaupan tarpeet.

– Meneillään olevat megatrendit kaupungistuminen, kestävyys ja ympäristöystävällisyys ovat vahvoja puun käyttöä suosia vetureita. Puu on alhaisen hiilijalanjäljen kotimainen materiaali, jonka käytöllä on monialaisia yhteiskunnan hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia. Kaupan on teollisuuden kanssa pystyttävä vastaaman tähän nostamalla jalostusastetta sekä lisättävä valmiiden ja laadukkaiden puutuotteiden tarjontaa.

Isot megatrendit kuten ympäristötietoisuuden kasvu tukevat Bergin mukaan puun käyttöä.

– Tästä on selviä merkkejä Keski-Euroopan markkinoilla ja ne ovat tulossa vahvasti meillekin. Tämä on haaste ja mahdollisuus valmistavalle teollisuudelle, jonka tulisi kuunnella kauppaa enemmän. Tuntuu siltä, että teollisuus osaa reagoida vain suuren volyymin tuotteisiin, kun iso puro tulee siitä, että tuotteiden lukumäärä kasvaa.

– Puutuotteiden nettikauppa on vahvassa kasvussa ja se kohdistuu nimenomaan valmiisiin tuotteisiin. Nettikauppa kasvaa koko ajan, vaikka se ei olekaan vielä kymmenissä prosenteissa.

Kuluttaja kaipaa tuotteiden tarinoita ja kaupan asiantuntemusta

Bergin mukaan kuluttajaa kiinnostaa yhä enemmän tuotteen materiaalin alkuperä.

– Me olemme huonoja kertomaan hyvää tarinaa puusta. Me tiedämme tuotteissa käytetyn materiaalin alkuperän, kun käytämme vain sertifioituja tuotteita. Jokainen puutuote on uniikki ja se kiinnostaa yhä enemmän kuluttajaa. Puutuotteiden markkinoinnissa tarinan kerronta on aivan avainasemassa, mutta se ei tunnu kiinnostavan teollisuutta.

Vaikka julkinen sektori rakentaakin yhä enemmän kouluja päiväkoteja puusta, puun käyttö julkisessa piharakentamisessa on Bergin mielestä vähäistä.

– Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden viihtyvyyttä voitaisiin parantaa puurakenteilla, sen sijaan että nyt tyydytään sorakenttään tai asfaltointiin. Kun sisätiloissa puun käyttö parantaa akustiikkaa ja viihtyvyyttä, se voitaisiin tuoda myös ulkorakenteisiin.

– Asiantunteva puutavarakauppias pitää herättää henkiin uudelleen. Vaikka puutavara tuotteena on sinänsä yksinkertainen, vaatii erityisosaamista saada oikea tuote oikeaan paikkaan. Tätä osaamista ei kaupassa ole ainakaan liikaa. Kuluttaja arvostaa osaamista ja laadukkaita tuotteita, joista ollaan valmiita maksamaan. Nettikaupan kasvaessa myös kaupan markkinointiosaamista tulee vahvistaa.

Maailman parhaasta raaka-aineesta maailman parhaita puutuotteita

Puumerkin omistaja on vaihtunut Stora Enson myytyä kauppaketjun ruotsalaiselle pääomasijoittajalle.

– Uuden omistajan kanssa keskustellaan yhtiön voimakkaasta kehittämisestä ja kasvattamisesta. Kun ennen olimme lähinnä ylläpitävässä roolissa, nyt jakelu on ydinliiketoimintaa ja meillä on mahdollisuus kehittyä puutavaran erikoistaloksi Suomessa ja sen lähialueiden markkinoilla.

– Haastan jalostavaa teollisuutta korkeampaan jalostusasteeseen, tuotekehittelyyn ja kotimaan markkinoiden parempaan huomioimiseen. Nyt sahateollisuus vie yli 75 prosenttia raakatavarana, koska ei haluta valmiilla tuotteilla lukita kohdemaan markkinaa, vaan myydä sahatavaraa kaikille valmistajille.

Puurakentamista on kehitetty Bergin mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana fiksuun suuntaan.

– Lainsäädäntöä on uudistettu, lisätty suunnitteluosaamista ja tietoisuus puun käytön monista myönteisistä vaikutuksista on kasvanut. Vaikka toteutetut puukerrostalohankkeet ovat osoittaneet puun kilpailukyvyn, siitä ei silti ole tullut rakentamisen valtavirtaa, harmittelee Berg.

– Kun teollisen puukerrostalorakentamisen läpimurto odottaa edelleenkin tekijäänsä, puutuoteteollisuuden on luotava kokonaan uusi elinkelpoinen teollinen toimiala laajamittaiseen puurakentamiseen. Kun betonirakentajia ei käännytetä puurakentajiksi, tarvitaan puulle Keski-Euroopan tapaan kokonaan oma osaamisen ja toteuttamisen arvoketju suunnittelusta rakentamiseen.

Puun käytön kasvuun rakentamisessa liittyy Bergin mukaan Suomessa myös ennakkoluuloja ja asenteita.

– Puurakentaminen koetaan liian perinteiseksi, mummonmökkirakentamiseksi. Kun meillä on nyt tarjolla moderneja insinööripuun tuoteosia, mahdollisuudet myös puurakentamisen arkkitehtuuri- ja suunnittelupuolella ovat valtaisia.

– Meidän on osattava kertoa puun tarina nykyistä paremmin. Jokainen puutuote on uniikki, sillä on oma tarinansa ja me osaamme kertoa sen alkuperän. Olemme kummassakin Suomessa käytössä olevassa sertifioinnissa mukana ja haluamme olla keihäänkärkenä puun ympäristötietoisuuden lisäämisessä, elinkaarilaskennassa ja puun hiilijalanjälkimerkinnöissä. Suomalainen puutavara on brändi jo sinänsä. Kun meillä on käytössä maailman parasta puutavaraa, siitä pitäisi jalostaa maailman parhaita puutuotteita.

– Kyse on siitä, miten saadaan maailman parasta ja hienoa puumateriaalia mahdollisimman fiksusti käytettyä ja kokonaiskysyntää vahvistettua. Puu vastaa yhteiskunnan suuriin haasteisiin kuten kestävän kehityksen tavoitteisiin ja se näkyy jo nyt kuluttajakäyttäytymisessä. Puulla on hyvä tarina ja meidän pitää osata se kertoa.


Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI