Puusta pitkälle — latvasta tyveen

0
Markkinointipäällikkö Jan Österlund ja Englantiin lähdössä olevaa liimalevyä

Kohiwoodin tuotantotiloja (Kuvat: Jussi Paarvala / jpnews.fi)

Jussi Paarvala

SOINI

Soinissa puu on pitänyt pyörät pyörimässä jo pitkään, menestys vain on ollut vaihtelevaa. Odotukset kehittyvästä ja menestyvästä puuklusterista on vaihtunut konkursseihin, yrityssaneerauksiin ja toivottuun uuteen hallittuun kasvuun.
Parhaiten ehkä ovat pärjänneet pienet yritykset, joiden osaaminen on erikoistumisessa ja kovassa työssä, ilman suuria työvoimakustannuksia. Pyörät kuitenkin pyörivät, puuta ja puutavaraa liikkuu, rekat ajavat havupuuta Raumalle, koivua Äänekoskelle ja tukkia lähiseudun sahoille. Soinista lähtee puuta jalostettuna Englantiin, Japaniin ja muualle, mutta vähemmän kuin huippuaikoina.

Keijo Rauhamäki

Pitkän linjan puumies Keijo Rauhamäki, entinen Soinin Kalusteen omistaja, kertoo miten hän näkee alan vahvuudet ja heikkoudet.

-Kahdessakymmenessäseitsemässä vuodessa on nähnyt paljon. Lama yhdeksänkymmentä luvun alussa oli kovaa aikaa, silloin selvittiin sitkeydellä ja peräänantamattomuudella. Kahdensadan jälleenmyyjän verkosto oli niin laaja, etteivät ne kaikki voineet kerralla mennä nurin. Hoidettiin tavarantoimittajille heidän saatavansa, joskus pienellä viiveellä, mutta selvittiin. Joskus tarvittiin työntekijöiltäkin joustoa, mutta onnistuttiin.

Keijo Rauhamäelle on tarjottu hänen entistä yritystä Soinin Kalustetta takaisin, mutta ikä alkaa painaa ja kaiken rakentaminen alusta alkaen uudestaan ei ole haaste enää. Rauhamäki kuitenkin harmittelee hyvien työntekijöiden jäämistä vaille työtä ja sitä että aikoinaan Pohjoismaihin ja Japaniin saakka vietyjen massiivihuonekalujen valmistus on tiensä päässä, ainakin toistaiseksi.

Aimo Rasinmäki, Puutyö Aimo Rasinmäeltä aloitti yrityksensä vuonna 2003. Soinin Laasalassa toimiva tuotanto valmistaa aittoja, jätekatoksia, sekä tekee alihankintaa mm. Harjavalta – konsernille.

Tuotteiden asennukset Rasinmäellä tehdään itse. Yritys työllistää kaksi henkilöä vakituisesti ja tarvittaessa työvoimaa on saatavissa lisää. Puutavara hankitaan muualta ja tuotannon markkinointi hoidetaan itse.

Jussilan Puutuote on Kukonkylässä toimiva perheyritys. Yritys valmistaa höylähirrestä saunoja ja piharakennuksia, sahaa myös puutavaraa ja käy pystyttämässä tuotteet itse. Puutuote on toiminut vuodesta 1993 ja yrityksen perustaja Reijo Jussila auttelee poikiaan Markoa ja Samia tarpeen ja jaksamisensa mukaan. Raaka-aineet tulevat osittain myös omista metsistä.

Hirsisorvaamo P. Välimäki on vuodesta 1995 lähtien toiminut yritys, joka valmistaa hirsisaunoja, autokatoksia ja puuvajoja. Omistaja Pauli Välimäki kertoo puutavaran tulevan omasta metsästä, joskin lisäksi myös ostetaan. Yritys tekee alihankintana myös höyläystä. Hirsisorvaamo P.Välimäki toimii Soinin Kukonkylässä.

Laasalan kylässä toimi myös perheyritys Aaro Laasala Oy, jonka tuotanto on keskittynyt pitkälti kuljetuslavojen valmistukseen.

Puualan suurin valmistaja Soinissa Oy Kohiwood Ltd on myös kokenut kovia. Vuodesta 1987 saakka Soinissa toimineen yrityksen tuotanto on pudonnut 40 % huippuvuosista, työntekijämäärä lähes puolittunut ja yrityssaneeraus on tosiasia. Toimitusjohtaja Hannu Suni kertoo taustoista.

Hannu Suni

-Ikea lopetti ostot sopimusvalmistajaltaan Incap Furniturelta, jolle taas Kohiwood toimitti liimalevyä. Myös sahatavaran kannattamattomuus on seikka joka on vaikuttanut yhtiön tulokseen ja tulevaisuudessa jalostus tuleekin nousemaan keskeiseksi toimintamuodoksi.

-Tehdas toimii tällä hetkellä vajaassa kahdessa vuorossa ja henkilökuntaa on noin viisikymmentä. Kaikki investoinnit ja moderni tuotantotekniikka takaavat sen, että liikavaihdon pudotus 25 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan voidaan saada takaisin ilman lisäinvestointeja ja tähän myös toivottavasti päästään.

-Yrityksen markkina-alueina ovat Tanska, Norja, Englanti, Japani, jonkin verran Keski-Euroopan maat ja Baltia. Uusia markkina-alueita kuitenkin etsitään.

Markkinointipäällikkö Jan Österlund ja Englantiin lähdössä olevaa liimalevyä

Syksyllä 2009 aloitettu, patentoitu talojärjestelmä hakee yhteistyökumppania käynnistääkseen laajemman tuotannon Kukonkylän tehtaalla. Logistiikan kannalta ei ongelmia ole, vientisatama on Kokkola ja se on siis lähellä. Toimitusjohtaja Suni on tyytyväinen Soinin kunnan ja Kohiwoodin väliseen yhteistyöhön ja etenkin Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun tuomaan yhteistyöhön.

Lopuksi Suni painottaa yrityksen ideologiaa ekoloogisuuden suhteen joka esimerkiksi talotuotannossa on otettu huomioon.

Puusta pitkälle – odottaa paluuta takaisin menestykseen, työllistämiseen, Soinin kunnan verotulojen kasvuun ja itsenäisenä säilymiseen. Tulevaisuus näyttää, miten siinä onnistutaan ja miten Suomi onnistuu muuttuvassa maailmassa ja Euroopassa.

JÄTÄ KOMMENTTI