Sisäilmatutkimus pakottaa luopumaan kokonaan Ähtärin nykyisistä lukiotiloista

0
Ähtärin kaupunki on teettänyt kokonaisvaltaisen sisäilmaston kuntotutkimuksen lukiolla ja samassa yhteydessä myös kuvassa näkyvän yhteiskoulun eli yläkoulun tiloissa. (Kuva: Jouko Siirilä/jpnewss.fi)

Jouko Siirilä/JPnews

Ähtärin koulujen sisäilmatutkimus viedään kiireellä seuraavaan hallituksen kokoukseen. Tavoitteena on lukion ja ammatillisen koulutuksen kattava yhteiskampus Sedun kanssa.

Ähtärin lukion ja yhteiskoulun sisäilmatutkimukset johtavat nykyisistä lukiotiloista luopumiseen välittömästi koulutyön päätyttyä keväällä. Tavoitteena on Ähtärin lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteinen kampus koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa.

Ähtärin lukioon teetettiin kuluneen kevään aikana sisäilmatutkimus RKM Groupin toimesta. Lukion tilojen saattaminen kuntoon todettiin edellyttävän alapohja- ja ulkoseinärakenteiden laajamittaisia korjauksia.  Tähän ei mennä jolloin vaihtoehdoksi jää uusien lukiotilojen rakentaminen. Jatkotoimenpiteistä tehdään kiireellinen esitys Ähtärin kaupunginhallitukselle toukokuun viimeiseen kokoukseen.

Lukion tiloissa oli koettu jatkuvasti  sisäilmaperäisiä oireita, vaikka niissä on jo otettu näytteitä aiemmin ja tehty edellytettyjä korjaustoimenpiteitä. Kevään tutkimuksissa tehtiin rakenneavauksia riskirakenteiden tunnistamiseksi, mitattiin välipohjan ja ulkoseinien eristetilan rakennekosteudet sekä otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiin.

Lisäksi suoritettiin ilmanvaihdon mittauksia, sisäilman olosuhdemittauksia, sisäilman kuitumittauksia sekä tallentavat painesuhdemittaukset. Sisäilmaongelmien taustalla todettiin olevan rakenteiden kosteus- ja mikrobivauriot, jotka johtuvat osin maakosteuden noususta, osin vanhoista kosteusvaurioista.

Vauriot koskevat koko lukiorakennusta. Vaurioita havaittiin luokkasiiven kaikissa kerroksissa sekä liikunta- ja juhlasaleissa.

Ähtärin lukion tilat oikealla ja vasemmalla menevät pysyvään käyttökieltoon heti seuraavana maanantaina koulunkäynnin päätyttyä tältä keväältä. Uusien lukiotilojen suunnittelu aloitetaan välittömästi tavoitteena yhteinen toisen asteen kampus Sedun kanssa.

Nykyisten lukiotilojen käytöstä
tullaan luopumaan kokonaan

Lukion tilojen saattaminen kuntoon edellyttäisi alapohja- ja ulkoseinärakenteiden laajamittaisia korjauksia: alapohjien purkua ja uudelleenrakennusta liikunta- ja juhlasalissa sekä kellaritiloissa ja ensimmäisen kerroksen luokkatiloissa, ulkoseinärakenteiden eristekerrosten uusimista sekä välipohjan eristekerroksen uusimista.

Ennen kesälomia tilojen käyttöä turvaavana toimenpiteenä luokkatilat ylipaineistetaan. Tällä pienennetään ulkovaipparakenteissa olevien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen todennäköisyyttä. Jatkotoimenpiteistä tehdään esitys Ähtärin kaupunginhallitukselle 27.5.2019 pidettävään kokoukseen.

Selvää on jo nyt, että lukion nykyisten tilojen käytöstä tullaan täysimääräisesti luopumaan kevätlukukauden päätyttyä. Perustettu tilatyöryhmä on tehnyt esityksen sekä lyhytaikaisista että pidempiaikaisista väistötiloista.

Toimenpiteet alkavat välittömästi koulutyön päätyttyä kolmantena kesäkuuta. Lukion ja ammatillisen koulutuksen kattavan toisen asteen kampuksen suunnittelutyö yhteistyössä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa alkaa saman tien. Samalla aloitetaan selvitykset investointien rahoitusvaihtoehdoista.

Yhteiskoulun sisäilmatutkimukset osoittavat
vain yksittäisiä korjaustarpeita

Myös Ähtärin yhteiskouluun teetettiin kevään aikana sisäilmatutkimus RKM Groupilla osana koulujen tulevaisuuden tilatarpeiden selvitystyötä.  Lisäksi haluttiin selvittää syyt yksittäisissä tiloissa koettuihin sisäilmaperäisiin oireisiin ja olosuhdehaittoihin.

Tutkimustulosten perusteella havaittiin tekijöitä, jotka voivat selittää koettuja tilakohtaisia oireita. Ongelmien taustalla ovat muun muassa räystäskourun ja syöksytorven vuodon aiheuttama ulkoseinän eristetilan paikallinen kastuminen; keittiön ja kotitalousluokkien vanhojen kylmiöiden eristeisiin tiivistynyt kosteus, yksittäisen viemärin vuoto sekä itäosan alapohjaan paikoin kohdistuva kosteusrasitus.

Jatkotoimenpiteistä tehdään myös esitys kaupunginhallitukselle 27.5.2019 pidettävään kokoukseen. Pohjaesityksen mukaan koulutoiminta jatkuu yhteiskoulun tiloissa normaalisti. Kesän 2019 aikana tullaan toteuttamaan tarvittavat sisätilakorjaukset.

Rakennuksen ulkopuolelta toteutettavat korjaukset jatkuvat mahdollisesti syksyllä. Kuvataiteen ja musiikin opetukselle joudutaan etsimään korvaavat tilat.

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI