Sivistystoimen tiedote koskien Alajärvellä ja Vimpelissä annettavaa lähiopetusta 

0
Pandemian vallitessa pysyvät lukioiden ja yläkoulujen ovet vielä tiukasti kiinni (Alajärven koulukeskus)

Suomen hallitus päätti (16.3.), että koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Pois lukien koulussa järjestettävä esiopetus. Perusopetuksen 1–3-luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena päätettiin järjestää erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt ovat tulleet voimaan keskiviikkona 18.3.2020. 

Hallitus on kuitenkin 20.3.2020 poistanut ehdon, jonka mukaan lähiopetukseen saivat osallistua vain ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Etäopetus on edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön vahva suositus pienimmillekin koululaisille, jos etäopetus vain on perheille mahdollista. 

Alajärven kaupungin sivistystoimi on lähestynyt 20.–21.3. kaikkia 0–3-luokkalaisten oppilaiden huoltajia ja pyytänyt tiedon mahdollisesta lähiopetuksen tarpeesta. Lapsi osallistuu joko lähi- tai etäopetukseen, vuorottelu eri opetusmuotojen välillä ei kuljetus- ja muiden järjestelyiden vuoksi ole mahdollista. Lähiopetus järjestetään Alajärvellä edelleen keskitetysti Taimelan ja Paavolan kouluilla sekä Vimpelissä Aapiskujan koululla. 

Maanantaina 23.3. olevan tiedon mukaan lähiopetusta tarvitsevien oppilaiden määrä ei ole merkittävästi muuttunut. Tämän hetken tilanteen mukaan oppilaita on lähiopetuksessa seuraavasti: Paavolan koulu Alajärven keskustassa 11 oppilasta, Taimelan koulussa Lehtimäellä 6 oppilasta ja Aapiskujan koulu Vimpelissä 11 oppilasta. Tilanne voi muuttua. 

– Pyrimme siihen, että samat opettajat eivät anna samanaikaisesti sekä lähi- että etäope-tusta. Lisäksi noudatamme suositusta, jossa lähiopetusryhmässä on alle kymmen henkilöä opetus- ja ohjaushenkilöstö mukaan lukien, ilmoittaa Alajärven sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto.


 

JÄTÄ KOMMENTTI