SKAL | Työvoiman riittävyys kuljetusalalla turvattava

0
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Puutavaraseminaarin avannut järjestön puheenjohtaja Ahti Myllys korosti ammattitaitoisten kuljettajien työvoimapulan muuttuvan pian huutavaksi. Perinteiset paperiteollisuuden raaka-ainekuljetukset vähenevät, mutta kasvussa ovat energiapuukuljetukset. Niissä tarvitaan entistä enemmän koulutettua kuljettajatyövoimaa.

Kuljetusalan työvoimatarvetta ja kuljettajien ammattipätevyysvaatimusten täyttymistä on seurattava tiiviisti työvoima- ja opetusviranomaisten kanssa.

Erityisesti on varmistettava, että kuljettajat ymmärtävät ammattipätevyysvaatimusten koskevan myös niitä, jotka ajavat yksityisliikenteeseen rekisteröityjä kuorma-autoja.

Ammattipätevyysvaatimusten täyttäminen edellyttää kuljettajien ja yrittäjien kouluttamista noin 500 000 päivää syyskuuhun 2014 mennessä. Nyt koulutuspäiviä on rekisteröity pidetyksi vasta vajaat 150 000. Jos koulutus puuttuu, estää se ammatin harjoittamisen.


Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry on SKAL:n erikoisjärjestö.

Autopuuta ja järjestötyötä

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry täyttää kuluvana vuotena 40 vuotta ja juhlistaa merkkivuottaan Puutavaraseminaarin yhteydessä Joensuussa. Juhliva yhdistys on 450:n, lähinnä raakapuuta ajavan, yrittäjän ja yrityksen etujärjestö, jonka juuret ovat syvällä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n järjestökentässä. Yhdistyksen tarkoitus on kiteytetty säännöissä: ”…yrittäjien etu- ja yhteistyöjärjestönä toimia jäsentensä yleisten ja yhteisten toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.”

Kaupallisia raakapuun kuljetuksia suoritetaan Suomessa vuosittain noin 50 miljoonaa kuutiometriä ja tästä määrästä noin 70 % kuljetaan autolla suoraan jalostuspaikoille. Lisäksi uutena kasvavana toimialana on puun energiakäyttö, jonka käyttötavoitteet ovat yli 10 miljoonan kuutiometrin tasolla. Puuta on ajettu lähes 100 vuotta kuorma-autoilla ja tulevaisuus näyttää edelleen vahvalta. Suomessa käydään puukauppaa, kaadetaan puita ja kuljetetaan puutavaraa tulevaisuudessakin uusiutuvaan raaka-ainelähteeseen luottaen. Suomessahan puuta kasvaa vuositasolla lähes 100 miljoonaa kuutiometriä!

Keskeisiä tämän ajan ongelmakohtia ovat jäsenyritysten operatiivista toimintaa vaikeuttava VR:n palvelujen heikko laatu ja rajusti kasvaneet kuljetusten tuotantokustannukset. VR:n ongelmat eivät rajoitu pelkästään henkilöliikenteeseen vaan myös tavaraliikennepuolella on aikataulu-, järjestely- ja tiedonkulkuongelmia. VR:n ongelmat aiheuttavat junien syöttöliikennettä harjoittaville kuljetusyrityksille kohtuuttomia kustannuslisäyksiä ja operatiivisia lisätöitä. Ylimääräisiä kuluja on kuluneen vuoden aikana tullut satojen tuhansien tai jopa miljoonien eurojen edestä.

”Puutavarayhdistelmä” – kustannusindeksi on noussut vuodessa 7,5 %, eikä tätä kustannusten nousua ole saatu sisällytettyä vielä kaikilta osin kuljetusten hinnoitteluun. Tätä taustaa vasten valtiovallan polttonesteiden veronkorotukset ovat käsittämättömiä. Asiakkaidemme ja koko teollisuutemme kilpailukykyä heikennetään tälläkin tavalla, toivottavasti ei kohtalokkaalla tavalla.

JÄTÄ KOMMENTTI