Soinin Vuorenmaa – tuleva elämyskeskus

0
Soinin Vuorenmaan maisemia (kuva: Jussi Paarvala /jpnews.fi)

Valtakunnallisessa lehdistössä (mm. IS) on käyty keskustelua Vuorenmaan tulevasta yrittäjästä ja Soinin kunnan roolista päätöksenteossa.

Kunnanjohtaja Juha Viitasaari toteaa lisäksi: – Sovittu vuokrasopimus on riskitasoltaan todella pieni ja kaikki se mitä sopimuksen mukaan tullaan tekemään oltaisiin joka tapauksessa tehty kenen tahansa yrittäjän kanssa. Työt Vuorenmaan alueen tulevaisuuden eteen jatkuu suunnitellusti ja yrittäjät tekevät oman osansa. Me olemme tehneet päätöksen onnistua!

Sopimus Vuorenmaan rinnealueesta ja toiminnoista

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 3.6. Vuorenmaan alueen vuokraamisen perustettavalle yhtiölle. Lisäksi kunnanhallitus keskusteli Vuorenmaan kehittämissuunnitelmista sekä yhteistyömahdollisuuksista kunnan ja yrittäjän kesken.

Aluksi perustettavaa yritystä valkirjalla edustanut Jorma Leppäniemi esitteli hanketta kunnanhallitukselle. Leppäniemi poistui kokouksesta esittelyn jälkeen. Asiasta ja sopimuksesta käytiin perusteellinen keskustelu. Keskustelua käytiin mm. kunnalle jäävien käyttökulujen/nettokustannusten suuruudesta. Sopimus hyväksyttiin pienin tarkennuksin.

Työnjakona uusissa investoinneissa on tämän sopimuksen pohjalta ja kunnanhallituksen linjaamana, että kunnan vastuulla on tällä hetkellä kunnan hallussa olevalla alueella olemassa olevan infrastruktuurin saattaminen toimintakuntoon, mukanaolo lisäalueita koskevissa neuvotteluissa ja lisäksi kunta on mukana valmistelemassa asuntovaunualueen toteuttamista.

Mikäli kunta jatkossa tarvitsee vuokra-alueelta osia rinnealueen kehittämistarpeisiin, ko. alue voidaan poistaa tästä vuokrasopimuksesta yhteisellä päätöksellä. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdolliset tulevat rinnealueen hankkeet. Elämysportaiden alue rajataan myös sopimuksen ulkopuolelle.

Soinin kunnan talousarviossa 2019 on hyväksytty periaatteet ja määrärahoja siihen, että Vuorenmaan aluetta kehitetään ympärivuotista toimintaa varten. Nyt esim. Vuorenmaan elämysportaat on jo saanut rahoituksen ja patoalueen uudistamiselle on haettu hankerahoitusta.

Vuorenmaan rinnetoiminnan ja muun toiminnan pyörittämiseen on etsitty yrittäjää. Jotta toiminta olisi mahdollista jo tulevana talvena, varmistetaan eri toimenpiteiden toteuttaminen ennen syksyä, kuten alueen puitteiden kunnon varmistaminen talousarvioon tehdyn investointisuunnitelman mukaisesti.

Uutisointien jälkeen pieniä täsmennyksiä

Kokouksen jälkeen on julkisuudessa käyty keskustelua siitä, onko valmistelussa huomioitu Kuntalain 130 §. Tästä syystä kunnanhallitus tulee kokouksessaan 17.6. käymään läpi tähän liittyvät faktat. Asiasta on keskusteltu myös kunnan tilintarkastajan kanssa. Ko. pykälä edellyttää, että mikä kunta vuokraa vähintään 10 vuodeksi omistamansa kiinteistön, tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi esim. yleisessä tietoverkossa. Ensinnäkään kunta ei omista Vuorenmaan alueita, vaan ne on kunnan hallussa pitkillä kiinnitetyillä vuokrasopimuksilla.

Vuorenmaan yrittäjää on haettu pitkään, jo useita vuosia. Hausta on ollut tietoa lehtien lisäksi kunnan kotisivuilla, eri tiedotusvälineiden verkkosivuilla ja myös Ylen Radio Suomen lähetyksessä. Tarjouskilpailulle ei asetettu ehtoja. Talven 2019 aikana kunta sai yhteydenotot kolmelta kiinnostuneelta yrittäjältä, kaikkien kanssa käytiin keskustelut yritystoiminnasta ja lopulta sopimusprosessissa jatkoi yksi em. toimija. Täten voidaan katsoa, että hakuprosessi täyttää

Kuntalain 130 §:n vaatimukset mm. avoimuudesta ja kilpailuttamisesta. Lisäksi 130 § edellyttää, että vuokran pitää olla käypä ja vuokraan ei voi sisältyä kiellettyä valtion tukea. Vuokralaskelmin ja arvioin voidaan osoittaa, että sopimuksessa oleva vuokra on käypä vuokra ja kiinteistön arvon mukainen. Laskelmia käytiin kunnanhallituksessa pitkään läpi. Vuokraan ei sisälly kiellettyä valtion tukea, joka on mm. EU:n valtiontukisääntelyssä kielletty.

Soinin luontoa
Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI