Teknologia levittyy muistisairauksiin: Suomalaisinnovaatio auttaa läheisiä reagoimaan ajoissa alzheimerpotilaan paheneviin oireisiin

0
Alzheimerpotilaan voinnin ja sairauden etenemisen seuranta ovat hoidon onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. Oikea-aikaisella hoidolla voidaan parantaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua sekä pidentää kotona asumista, joka on tärkeää sekä potilaan että läheisen, mutta myös yhteiskunnan näkökulmasta. Läheisen rooli seurannassa on tärkeä, mutta haasteena on, että läheiset eivät välttämättä osaa tunnistaa sairauden etenemisestä kertovia oireita. Uusi suomalaisinnovaatio tuo läheisille kaivattua tukea seurantaan.

Alzheimerin taudin hoidon tavoitteena on ylläpitää potilaan toimintakykyä ja omatoimisuutta, mikä antaa potilaalle paremmat mahdollisuudet selviytyä kotioloissa mahdollisimman pitkään. Kotona asuminen on tärkeä asia paitsi potilaalle ja hänen läheiselleen, mutta myös yhteiskunnalle, sillä onnistuneella hoidolla voidaan välttää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja laitoshoitoon siirtymistä. Laitoshoito on yhteiskunnalle monin verroin kalliimpi vaihtoehto.

Suomessa alzheimerpotilaiden vointia ja toimintakykyä mitataan lääkehoidon aloittamisen jälkeen säännöllisin väliajoin, yleensä puolen vuoden tai vuoden välein. Jos potilaan voinnissa tapahtuu muutoksia, alkuperäistä hoitoa voidaan muuttaa tai tehostaa.

Hoidon tehon ja sairauden etenemisen seuranta on olennainen osa Alzheimerin taudin kokonaisvaltaista hoitoa, jossa läheisillä on keskeinen rooli. ”Läheisen merkitys seurannassa on tietenkin hyvin keskeinen, koska muistisairas ei itse monesti tunnista oireitaan eikä luonnollisesti muista niitä vastaanotolla”, kertoo geriatrian erikoislääkäri Lauri Seinelä.

Seurannan keskeisenä haasteena on kuitenkin se, että potilaat ja läheiset eivät osaa tunnistaa sairauden etenemisestä kertovia oireita. Tämän seurauksena myös hoidon tehostaminen oikeaan aikaan saattaa viivästyä.

AT Seuranta tukee potilaan voinnin ja taudin etenemisen seurantaa

AT Seuranta (Alzheimerin Taudin Seuranta) on uusi suomalaisinnovaatio, joka auttaa läheisiä tunnistamaan Alzheimerin etenemisestä kertovia oireita ja seuraamaan niiden kehittymistä. Helppokäyttöinen sovellus sisältää tietoa Alzheimerin taudin tyypillisistä oireista ja antaa käyttäjälle monipuoliset mahdollisuudet arvioida potilaan vointia pitkällä aikavälillä. Oireiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen parantavat yleensä myös mahdollisuuksia saada potilaan oireet hallintaan tehokkaasti.

Seinelän mukaan AT Seurannan kaltaisille ratkaisuille on ollut olemassa selkeä tarve: ”Arjen tiedon välittyminen oikeiden ratkaisujen tekemiseksi on tärkeää myös muistisairauksien asiantuntijoille. Lääkkeettömien ja lääkehoitojen kohdentaminen ja ajoittaminen hoidettaviin oireisiin auttaa sekä potilasta että omaista jaksamaan. Monesti tiedon välittyminen on huonoa ja oleellisia tietoja jää puuttumaan.”

AT Seuranta -sovellusta voidaan käyttää monipuolisesti muun muassa tietokoneen internet-selaimella sekä Applen iPhone-puhelimella ja iPad-tabletilla. Tietokoneen internet-selaimella toimiva versio löytyy osoitteesta www.atseuranta.fi. Puhelin- ja tablettiversio on ladattavissa Applen App Storesta. Sovellus on ilmainen.

Sovelluksen on kehittänyt keskushermostosairauksiin erikoistunut lääkeyhtiö Oy H.Lundbeck Ab yhteistyössä muistisairauksiin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa.

JÄTÄ KOMMENTTI