Turvattomuuden tunne lisääntynyt Suomessa!

0
Syrjäseuduilla asuvien suomalaisten turvallisuuden tunne vähenee, ilmenee tuoreesta raportista.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden tilaa selvittänyt raportti on luovutettu sisäministeri Anne Holmlundille.

Suomalaisten kokema turvallisuuden tunne harvaan asutuilla alueilla ei poikkea selvästi kaupunkiasujista. Syrjäseuduilla turvattomuuden tunnetta herättää pelko palvelujen katoamisesta.

Esimerkiksi avun saanti harvaan asutuilla alueilla kestää pidempään kuin taajamissa. Hälytystehtävien määrä ei myöskään ole syrjäseuduilla vähentynyt siitä huolimatta, että väestömäärä on vähentynyt.

– Suomen pinta-alasta 72 prosenttia on harvaan asuttua. Jopa Etelä-Suomen läänissä on harvaan asuttuja alueita, muistuttaa sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI