Tuurinportin uuden kauppa-alueen kaavoitussuunnitelmat uusiksi Töysässä

0
Tuurin OnnenKenkä
Tuurin OnnenKenkä
Tuurin OnnenKenkä

Töysän kunnanvaltuusto tyhjäsi kokouksessaan aikaisemmat päätöksensä, jotka koskivat Tuurin ja ympäristön yleiskaavan muutosta ja laajennusta sekä Tuurinportin alueen laajennusta ja muutosta.

Samalla valtuusto päätti , että se pyytää Vaasan hallinto-oikeutta toteamaan kyseisistä kaavoista tehdyt valitukset rauenneiksi.

Asemakaavan laajennusalue sijaitsee valtatie 18 varrella Tuurissa, vastapäätä Keskisen liikenneasemaa. Sinne on suunniteltu uutta, isoa kauppa-aluetta.

Kunta on neuvotteluissaan eri tahojen kanssa tullut siihen johtopäätökseen,että selkein ja myös nopein vaihtoehto on aloittaa kaavoitustyöt kokonaan alusta yleiskaavavetoisesti.

JÄTÄ KOMMENTTI