Uusi lakimuutos ohjaa työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn

0
Kesäkuun alussa voimaan astunut lakimuutos tuo uusia keinoja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Sairauspoissaolojen pitkittyessä työterveyshuolto arvioi työntekijän työkykyä aiempaa varhaisemmin ja systemaattisemmin sekä etsii keinoja työhön paluun tueksi yhdessä työnantajan kanssa. Muutos on osoitus siitä, kuinka työterveyshuollon vaikuttavuus on tunnustettu tehokkaaksi keinoksi vaikuttaa työurien pidentämiseen.

– Lakimuutoksella halutaan parantaa mahdollisuuksia havaita pitkittyvät työkyvyttömyydet riittävän varhain ja helpottaa toipumista ja paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa työterveyshuollon tiiviimpää yhteistyötä työnantajan ja työntekijän kanssa työhönpaluun tueksi, kommentoi Terveystalon työterveyshuollon ylilääkäri Tanja Vuorela.

Työterveyshuollon tulee jatkossa arvioida työntekijän työkykyä, jos työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Työnantajan pitää selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa, kuinka työntekijän paluuta työhön voidaan tukea. Keinoja ovat esimerkiksi joustavat työajat ja työtehtävien uudelleenjärjestely, työn mukautus, työkokeilu toisessa terveydentilaan paremmin sopivassa työssä.

Terveystalon osallistava työterveyshuolto on toiminut jo näin ennen lakimuutostakin.

– Olemme asettaneet asiakkaan kanssa yhdessä hälytysrajat ja siten saaneet henkilöiden pitkittyneitä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä estettyä. Työterveyshuollon keskeinen tehtävä on ylläpitää työntekijän terveyttä koko työuran ajan. Meillä on paljon kokemusta siitä, miten työkyvyn tukemisella saadaan aikaan tuloksia niin työntekijän kuin työnantajan kannalta, Vuorela sanoo.

Työantajan uusi rooli

Jatkossa työnantajan tulee ilmoittaa työterveyshuoltoon, jos työntekijän sairauspoissaolo on jatkunut kuukauden tai hänellä on ollut useita lyhyitä sairauspoissaolojaksoja, jotka kumulatiivisesti ovat 30 päivää. Pitkä yhtäjaksoinen ja lyhyet toistuvat poissaolot voivat olla merkki merkittävästä työkykyongelmasta.

– Työterveyshuolto antaa lausunnon  jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista siinä vaiheessa, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivärahapäivältä, Vuorela taustoittaa.

Kaikki työkyvyn parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeitä, koska tällä hetkellä keskimääräinen ikä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle on 53 vuotta. Vuoden 2011 aikana 23 000 työikäistä suomalaista siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Samaan aikaan paineet eläkeiän nostamiseen ovat suuret.

Terveystalo näkee uudistuksen tervetulleena keinona edistää työterveyttä.

– Varhainen puuttuminen työkyvyn ylläpitämiseksi on aina myös työntekijän etu. Terveet työvuodet ennustavat myös terveempää eläkeikää, toteaa Vuorela.

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI