VIIKKOGALLUP | Kiertoliittymä on toivotuin vaihtoehto Hoiskon risteykseen!

1
Reilusti yli kaksi kolmasosaa haluaa,  että valtatie 16:n ja kantatie 68:n risteysalue Alajärven Hoiskossa muutettaisiin kiertoliittymä (liikenneympyrä) tyyppiseksi.

72 % vastanneista oli sitä mieltä, että kiertoliittymä on se ainoa oikea vaihtoehto Hoiskon vaarallisen ongelmaristeyksen korjaamiseksi. Viimeaikoina usealle Suomen paikkakunnalle rakennetuilla kiertoliittymillä on saatu monen mielestä liikenne toimimaan jouhevasti ilman suuria onnettomuusriskejä. Jo itsestään kietoliittymän olemassaolo rauhoittaa liikenteen nopeudet sille tasolle, joiden niiden toivotaan kylän läpi kulkevilla vilkasliikenteisillä tieosuuksilla olevankin.

Niin sanottuun Hoiskonportin risteykseen ehdolla olevat muut vaihtoehdot jäivät vaatimattomiin marginaaleihin kiertoliittymän ylivertaisuuden takia.

Kokonaan risteysalueen liittymien siirtoa, kaiketi pienempiluokkaisen kantatien osalta, eri kohtiin esitti ratkaisunaan 11% vastaajista. Oudolta tuntuva, vähän monimutkaiseltakin kuulostava, ratkaisu saattaisi vähentää liikenteen riskejä, mutta vastaavasti hankaloittaisi omalla tavallaan muun muassa teitä paljon käyttävää raskasta liikennettä.

Eritasoliittymä ylitys siltoineen olisi risteävän liikenteen kannalta se turvallisin ja selkein ratkaisu, mutta alati ”köyhän” rakennuttajatahon kannalta ylivoimaisesti kallein vaihtoehdoistamme. Eritasoliittymän kannalla oli 9% vastaajista.

Liikennevalot saivat vähiten kannatusta, sillä vain 8% oli sitä mieltä, että kyllä Järvi-Pohjanmaa vähintään yhden valo-ohjatun risteyksen alueelleen tarvitsee. Liekö risteyksen luotettavuus ongelmat, sekä niin sanottu  liikenteen ”valokulttuurin” vähäisyys tai sen kokonaan puuttuminen vieneet kyselyssä mukana olevien ajatukset muihin ratkaisuihin.

Onko kenelläkään lahiaikoina otettua valokuvaa (digimuodossa) Hoiskon risteyksestä tai jotain kuvaa aikaisemmilta vuosilta?….vielä parempi jossa olet saanut taltioitua jotain ”pientä tapahtumaa” risteyksen tiimoilta. Saataisiin lukijan juttukuva oheiseen selvitykseen!!
Voit myös käynnistää ja /tai osallistua yleiseen keskusteluun omine mielipiteinesi tässäkin Hoiskon risteysasiassa!!

(Käytä helppoa ja yksinkertaista kommentointi linkkiä!)


Korona-kartta 700x

1 KOMMENTTI

  1. Eritasoliittymä on kaikkein turvallisin vaihtoehto. Nyt jos risteysalueen paikkaa vaihdetaan suunnitellulla tavalla ja suljetaan huoltoaseman Keski-Suomen puoleinen liittymä, niin syntyy takuulla turvallisuusongelma alueelle. Ensiksi huoltoasemalta pitää pystyä tuulen suunnasta riippuen evakuoimaan huoltoaseman henkilöstö, asiakkaat ja autot pihalta pois tulipalotilanteessa haluttuun suuntaan. Jos jokaiseen ongelmaristeykseen niin kanta- kuin valtatielle Suomessa laitettaisiin muutaman sadan metrin välein kiertoliittymä, niin liikenne hidastuu tavarankuljetuksille kohtuuttomasti. Myös huoltoaseman yrittäjä kärsii ratkaisusta. Asiakkaita ei tule entiseen malliin, joten se on selvä haitta toiminnalle. Mahdollista on myös, että Ähtärin suunnasta tulevat ajavat vanhasta tottumuksesta suoraan entisen risteyksen yli ja taas on vakuutusyhtiöillä onnettomuuksissa selvittämistä. Jos ei muuta ratkaisua haluta kuin kiertoliittymä, niin vaihtoehtoisesti Keski-Suomen päästä tietä pitää korottaa metri tai puolitoista 100 – 200 metrin matkalta Kyyjärven suuntaan Hoiskon risteyksestä, niin se parantaa näkemiskulmaa riittävästi henkilöautoille. Katvealuetta ei silloin jäisi risteysalueelle.

JÄTÄ KOMMENTTI