Vimpelin kunnanhallituksen kokouksen 23.4. päätöksiä – melko lyhyesti

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.4. seuraavasti:

Valtuustoaloite / vesimittarilukema ilmoituksesta sähköisesti

Kunnanhallitus

 • hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen
 • esittää kunnanvaltuustolle, että aloitteen käsittelyvaihe merkitään tiedoksi..

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite / uusia vuokra-asuntoja Vimpeliin

Kunnanhallitus

 • hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen
 • esittää kunnanvaltuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite / Päiväkoti Piiparin kiinteistö

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1)päiväkoti Piipari puretaan vuoden 2020 aikana

2)aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

Hyväksyttiin.

Kuntalaisaloite / Lypsinmaan uimaranta kuntoon

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että asia merkitään loppuunkäsitellyksi.

Hyväksyttiin.

Kuntalaisaloitteet 2018

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuonna 2018 tulleet aloitteet merkitään loppuun käsitellyksi.

Hyväksyttiin.

TALLETTAJA -tila / myyntitarjous

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

 • kunta hyväksyy myyjän esittämän tarjouksen ja
 • kunta ostaa Tallettaja-tilan sillä olevine rakennuksineen myyjän esittämällä hinnalla 15 000 euroa ja
 • kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan ja päättämään muista kauppaehdoista

Hyväksyttiin.

PAAKARI -tilan osto

Kunnanhallitus päättää jättää asian käsittelyn pöydälle.

Hyväksyttiin.

Vimpelin kunnan hankintaohje

Kunnanhallitus

 • hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen, että hankintaohjeluonnokseen lisätään kohtaan 1.3.2 ”Kunta voi järjestää mahdollisuuksien mukaan markkinavuoropuhelun talousarvion valmisteluvaiheessa.”
 • esittää kunnanvaltuustolle hankintaohjeen hyväksyttäväksi hallintosäännön liitteeksi.

Hyväksyttiin.

Lakeaharjun kuntoportaat -hanke / väliaikaisrahoitus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry:lle myönnetään korotonta lainaa 23 651 euroa Lakeaharjun kuntoportaat -hankkeen toteuttamista varten väliaikaisrahoituksena, laina-aika 26 kk, korko 0 % ja muut ehdot velkakirjan mukaan.

Velka kirjataan kunnan taseeseen kohtaan lainasaamiset muilta (1655/1500).

Hyväksyttiin.

Lakeaharjun näkötorni -hanke / väliaikaisrahoitus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry:lle myönnetään korotonta lainaa 39 450 euroa Lakeaharjun näkötorni -hankkeen toteuttamista varten väliaikaisrahoituksena, laina-aika 26 kk, korko 0 % ja muut ehdot velkakirjan mukaan.

Velka kirjataan kunnan taseeseen kohtaan lainasaamiset muilta (1655/1500).

Hyväksyttiin.

Kuntalaisten olohuone –hanke

Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee Aisapari ry:ltä avustusta kuntalaisten olohuone –hankkeelle.

Hyväksyttiin.

Vedet kuntoon ja tutuiksi (VETO) –hanke

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta osallistuu ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaan Vedet kuntoon ja tutuiksi (VETO) -hankehakuun, mikäli muut hankkeeseen mukaan suunnitellut kunnat tekevät samansisältöisen päätöksen. Mikäli hanke saa myönteisen avustuspäätöksen, kunnan maksuosuudeksi hyväksytään enintään 4 044 euroa vuosittain kolmen vuoden aikana. Avustus kirjataan projekteihin varatusta määrärahasta.

Hyväksyttiin.

Vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2019 europarlamenttivaaleja varten

–Sääksjärven äänestysalueen vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
Sääksjärven vaalilautakuntaan:

Varsinaisiksi jäseniksi:                                Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

Matti Kjellbäck                                         Veikko Timonen

Veli-Matti Lassila                                      Harri Niemitalo

Marja-Leena Joensuu                              Martti Lassila

Sinikka Honkonen                                   Mikko Juoperi

Sirkka Haavisto

Puheenjohtajaksi Matti Kjellbäck  ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Lassila.

Lautakuntien päätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan 10.4.2019 päätöksiin.

Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtaja kertoi kunnanhallitukselle ajankohtaisista valmistelussa olevista asioista, jotka liittyivät

 • asioiden valmisteluun ja esittelyyn
 • talouden suunnitteluun
 • Vieresniemen kehittämiseen
 • kunnan markkinointiin.
Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI