Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.1.2020 muun muassa seuraavaa:

EPANET korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitus vuodeksi 2020

Kunnanhallitus myöntää Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitusta 4.052 euroa vuodelle 2020, mikäli muut Etelä-Pohjanmaan kunnat tekevät vastaavat myönteiset rahoituspäätökset. Määräraha katetaan kohdasta Kunnanhallitus / Projektien kuntaosuudet (019007).

Hyväksyttiin.

Kuntalaisaloite / Vimpelin kunnan ruokahävikin poistaminen

Aloite luotu Kuntalaisaloite.fi palveluun 3.12.2019. Aloitteen julkaisupäivämäärä 5.12.2019.

”Vimpelin kunnassa syntyy muiden kuntien tapaan paljon ruokahävikkiä. Kunnan kouluissa ja vanhuspalveluyksiköissä syödään ruokaa, joka on täysin hyvää ruokaa. Sen sijaan että käyttäisimme heitettävän ruoan tehokkaasti, heitämme hyvät ruoat turhaan roskiin. Ehdotan, että Vimpelin kunta valmistelee suunnitelman, jonka tavoitteena on lopettaa ruoan pois heittäminen. Pois heitettävä ruoka voitaisiin vaikkapa myydä todella halvalla pois tai mahdollisesti antaa pois sitä tarvitseville.

Patrick Itäniemi”

Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

Hyväksyttiin.

Kutsuntalautakunnan edustaja

Kunnanhallitus valitsee yhden jäsenen sekä hänelle varajäsenen kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2020.

Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Timo Turpela ja hänelle varajäseneksi kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli.

Hyväksyttiin.

Nuorten kesätyöllistäminen kunnan toimipisteisiin

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunnan kesätyöntekijöiden työsuhteen ehdot määräytyvät  ”Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa” –harjoittelumallin mukaisesti.

Hyväksyttiin.

Nuorten kesätyöllistämisen tuki vuodelle 2020

Kunnanhallitus päättää, että kesätyötukea yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille maksetaan kesätyöpaikan järjestämisestä vimpeliläiselle nuorelle seuraavin ehdoin:

1.Tukea maksetaan yritykselle, yhdistykselle ja yksityisille, joka työllistää kesätyöhön Vimpelin kunnan alueella Vimpelissä kirjoilla (1.1.2020) olevan nuoren;

2.Tuki on 180 euroa / 2 viikkoa (yksi tukijakso / kesätyöntekijä, tuki edellyttää vähintään kahden viikon kesätyösopimusta) ajalla 1.5.-31.8.2020 toteutuneista kesätyöpaikoista;

3.Työllistettävät nuoret ovat vuosina 1996-2004 syntyneitä (täyttävät tänä vuonna 16-24 vuotta);

4.Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään ko. alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen palkka + lakisääteiset sosiaali- ja eläkemaksut tai palkka vähintään 6,00 euroa / tunti/+ sivukulut, työaika vähintään keskimäärin 6 h / päivä;

5.Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityslomaketta vastaan, tilityslomakkeen liitteeksi tulee toimittaa kesätyöntekijän kanssa laadittu kirjallinen työsopimus = ehto tuen maksamiselle;

6.Työsuhteessa on noudatettava kunkin alan olemassa olevia työehtosopimuksia sekä työsuojelulainsäädäntöä;

7.Tukea voidaan maksaa myös yrittäjän perheenjäsenistä (enintään 1 henkilö/yrittäjä); tukea ei myönnetä yksityishenkilölle oman perheenjäsenen palkkaukseen

8.Samalle yrittäjälle / yhdistykselle / yksityiselle maksetaan tukea enintään kahden kesätyöntekijän palkkaamiseen kesällä 2020 poikkeuksena, että 4H-yhdistykselle annetaan tukea viiden kesätyöntekijän palkkaamiseen

Hakemus kesätyötuesta tulee toimittaa viimeistään 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. Lomake julkaistaan kunnan nettisivuilla ja niitä on saatavilla myös kunnanvirastolla. Myöhässä saapuneille hakemuksille voidaan tukea myöntää saapumisjärjestyksessä, mikäli määrärahaa riittää.

Hyväksyttiin.

MUUT ASIAT

Keskusteltiin ajankohtaisista aiheista. Anita Ammesmäki kertoi sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa esillä olleista asioista.

 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kertoi meneillään olevista hankkeista ja tapahtumista mm.

  • – 30.1.2020 Jamin ja alueen kuntien johdon rekrytointimatka Petroskoihin
  • Kansainvälinen kiinalaisen taiteen näyttely Vimpelissä 15.-17.4.2020 ja taideseminaari Auditoriossa
  • Tokio 2020 valmisteluvaihe
  • Sote –selvitys
  • Talous – talouden tasapainottaminen vuoden 2020 keskeisin tavoite.
Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI