Virrat ja Ruovesi hioivat soten tulevaisuutta

0

Voivatko maaseudun sosiaali- ja terveyspalvelut näyttää mallia muille tulevaisuuden palvelutuotannossa?  Tätäkin pohti Virtain ja Ruoveden yhteinen sote-neuvottelukunta kokoontuessaan ensimmäistä kertaa uudessa kokoonpanossa 23.1.2020.

Neuvottelukunta on yhteistyöfoorumi keskusteluille, joita tarvitaan valmisteltaessa yhteistoiminta-alueen isoja tulevaisuuden linjoja, tavoitteita ja tarpeita. Neuvottelukunta korosti järjestäytymisen yhteydessä, ettei se ole päällekkäinen muiden toimielinten kanssa eikä sillä ole virallista päätöksentekovaltaa.

Sote-neuvottelukuntaan kuuluvat Ruoveden kunnanhallituksen ja Virtain kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja kaksi muuta edustajaa, perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja kaksi edustajaa, Keiturin Sote Oy:n kaksi edustajaa, kuntajohtajat sekä molempien valtuustojen puheenjohtajat. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Virtain kaupunginhallituksen puheenjohtaja Keijo Kaleva.

Neuvottelukunnan kokouksen asioina oli järjestäytymisen lisäksi tulevaisuuden yhteistoiminta sekä taloudellisen kokonaiskuvan ja palveluiden laadun tarkastelu.

Kivijalka varmistaa palvelut ja talouden

Keskusteluissa yhteisenä tahtotilana korostui palveluiden laadun ja saatavuuden varmistaminen vuosiksi eteenpäin. Tämän muistuttamisen tärkeyttä korostavat haasteet, kuten väestön ikääntyminen, palvelutarpeen nousu ja kilpailu koulutetusta työvoimasta.

Neuvottelukunta keskusteli lisäksi ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeydestä. Tässä vastuussa eivät ole pelkästään sote-palveluiden tuottajat, vaan ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on myös yhteistyössä kuntien vastuulla. Tässä hyvä esimerkki on Voimaa vanhuuteen -hanke, joka tuo liikuntaneuvonnan terveydenhoidon palveluketjuihin.

Neuvottelukunnan keskeisenä viestinä oli varmistaa asiakaslähtöiset palvelut ja henkilökunnan hyvinvointi taloudellisesti haastavissakin tilanteissa. Kaikkiaan haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaaminen koetaan tehtäväksi, joka onnistuu avoimella ja rakentavalla kuntien yhteistyöllä.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI