Vuorenmaan kehittäminen Soinissa kuohuttaa yhä tunteita!

0
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun yrityneuvoja Pirkko Ylätalo ( Kuva: Jussi Paarvala /jpnews.fi

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun yritysneuvoja Pirkko Ylätalo ( Kuva: Jussi Paarvala /jpnews.fi)
SOINI

Jussi Paarvala

Soinin kunnanvaltuusto käsitteli eilen maanantaina muun muassa Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportin vuodelta 2010, arviointikertomuksen samalta toimintavuodelta, vuoden 2010 tilinpäätöksen, sisäisen valvonnan ohjeen hyväksymisen ja talousarvion toteutumista neljän ensimmäisen kuukauden ajalta ilman suurempaa dramatiikkaa ja kunnanhallituksen ehdotukset hyväksyen.

Kokouksessa todettiin tilinpäätöksen olevan ylijäämäinen 2010 noin 0,4 miljoonaa euroa, jonka jotkut edustajista arvelivat olevan tilapäistä ja keinotekoista (valtuutettu Veijo Jousmäki ja valtuutettu Akonniemi).

Laasalan koulurakennuksen myynnin osalta alkoi sitten jo Soinin valtuustossa syntyä enemmän keskustelua. Kunnanhallituksen esitys myydä koulukiinteistö tarjousten perusteella korkeimman tarjouksen tehneelle, ei tullut hyväksytyksi. Koko asia päätettiin palauttaa takaisin kunnanhallitukselle puheenjohtajan ilmoituksen mukaan yksimielisesti, vaikka kokoomuksen kantaa asiaan ei edes kuultu.

Kyseiseen koulurakennuskauppaan liittyi tien siirto ja kyläyhdistyksen käyttöoikus lisärakennukseen. Ne keskustelut käytäneen myöhemmin. Kunnanhallituksen hyväksymä ostaja ei siis näillä näkymin aivan heti pääse muuttamaan kiinteistöön.

Sitten valtuustossa alkoi pitkään jatkunut Vuorenmaa-show.

Vuosikausia Vuorenmaa on herättänyt valtuustossa tunteita, puolesta ja vastaan. Vaikka edustajat ovat vaihtuneet, mutta edelleenkin asetelmat ovat puolesta ja vastaan.

Yritysneuvoja Pirkko Ylätalo selvitti aluksi matkailun merkitysta ja tarpeellisuutta valtuutetuille.

Ennen päätöksen tekoa valtuutettu Takala ehdotti asian palauttamista  kunnan hallitukseen, häntä kannatti valtuutettu Sorvali.  Kunnajohtaja Määttä totesi että vuosikausien vääntö nyt päättyisi, mutta valtuusto oli toista mieltä, äänin 12-6 se palautti esityksen kunnanhallitukseen uudelleen valmisteltavaksi. Vaakakupissa tuntui painavan kunnan 300.000 euron takaus hankkeeseen. Ei siis vieläkään päästy Vuorenmaan kehittämisessä eteenpäin.

Kokouksen lopuksi suunterveydenhuollon suurtuotteen ja vastaanottopalveluiden suurtuotteen kustannusjako, maksuosuuskauden muuttaminen, sivistyslautakunnan johtosäännön muuttaminen, kaavoituskorvaukset / uudet asemakaavat eivät tuoneet puheenvuoropyyntöjä, eikä muutenkaan enää asioita ollut, joten puheenjohtaja Rasinmäki päätti kokoksen.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI