Alajärveltä löytyy paljon vetovoimatekijöitä – valtakunnallinen tunnettuus kuitenkin heikko

1
Tutkitun tiedon mukaan urheiluseura Ankkurit tuo valtakunnallista tunnettuutta seutukuntakaupunki Alajärvelle. Kuvassa kaupungin näyttävä pesapalloareena Kitro, jossa pelataan myös tulevana suvena miesten Superpesiksen valtakunnan uutiskynnnykset ylittävää ottelusarjaa. (jpnews.fi)

Alajärven kaupunki on osallistunut yhdessä 50 muun seutukaupungin kanssa tutkimukseen, jossa selvitettiin kaupunkikohtaisesti kaupungin tunnettavuutta, imagoa, vetovoimaa eri tekijöissä, muuttohalukkuutta ja mielikuvaa. Tutkimuksen toteutti Innolink Kuntaliiton Seutukaupunkiverkoston tilauksesta ja tulokset pohjautuvat 12 800 vastaukseen eri puolilta Suomea. Alajärveltä saatiin 161 vastausta. Seutukaupunkien koko vaihtelee suuresti ja osin tuloksia on tarkasteltu seuraavan jaottelun pohjalta: suuret kaupungit, muut seutukaupungit ja kaupungin sisäinen tarkastelu.

Vesa Koivunen

Tutkimus osoittaa kirkkaasti sen, että ulkoiseen valtakunnalliseen tunnettavuuteen ja imagoon vaikuttaa muun muassa selkeästi alueella olevat vetovoimaiset matkailukohteet. Alajärven osalta tällaiset valtakunnallisesti tunnetut vetovoimatekijät puuttuvat ja Suomessa Alajärvi tunnetaankin yleensä Alajärven Ankkureista. Osin tämän johdosta Alajärven valtakunnallinen tunnettavuus on heikko. Maakunnan sisällä Alajärvi tunnetaan suhteellisen hyvin. Valtakunnalliseen ulkoiseen imagoon ja tunnettavuuteen ja niiden vahvistamiseen pystytään osin vaikuttamaan markkinoinnilla ja tätä työtä on Alajärvellä alettu kehittämään systemaattisesti vuoden 2019 alusta.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivusen mukaan muuttovetovoiman ja pitovoiman osalta Alajärvi kuului heikoimpaan viidennekseen yhdessä Kurikan ja Alavuden kanssa.

– Tämä todennäköisesti korreloi myös heikohkon ulkoisen tunnettavuuden kanssa. Erot vetovoimaisimpaan viidennekseen eivät ole kuitenkaan suuret tässä otoskoossa, sanoo Koivunen.

Alajärven kaupunki on investoinut voimakkaasti asuinympäristöön sekä palvelurakenteisiin ja näiden uskotaan vaikuttavan myönteisesti muuttovetovoimaan ja pitovoimaan. Tätä tukee myös se, että Alajärvellä jo asuvista vastaajista merkittävä osa valikoisi uudelleenkin Alajärven asuinpaikakseen. Kaupunginvaltuusto käsittelee myös ”euron tontti”-kampanjaa kevään aikana, jonka toivotaan omalta osaltaan kasvattavan paikkakunnan muuttovetovoimaa alueella yhdessä muiden jo toteutettujen ja toteuttavissa olevien toimenpiteiden kanssa.

Alajärveltä löytyy ainekset hyvään ulkoiseen mielikuvaan

Kaupunkikohtaisissa tuloksissa voittaja oli Pietarsaari. Pietarsaaren kolme vahvinta vetovoimatekijää olivat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, turvallisuus ja keskustan viihtyisyys ja vireys. Alajärven kaupunki on panostanut viimeaikoina erityisen paljon vapaa-aikaan ja kulttuuriin sekä myös keskustan viihtyisyyteen ja vireyteen on pyritty satsaamaan. Näiden tunnetuksi tekeminen onkin varmasti se seuraava isompi haaste ja tehtävä. Kaupunginjohtaja Koivusen mukaan nämä edellä mainitut asiat nousivat keskeisesti esiin myös muillakin kaupungeilla, kun ihmisiltä kyseltiin heille tärkeitä asioi- ta asuinpaikastaan.

Summa summarum…

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen niputtaa Kuntaliiton Seutukaupunkiverkoston Innolinkillä teettämän tutkimuksen seuraavasti.

Tutkimus antaa Koivusen mukaan mielenkiintoista tietoa tulevaisuuden markkinointiin ja kehittämiseen. Alajärvi on jo panostanut paljon niihin vetovoimatekijöihin, jotka koetaan menestystekijöiksi muun muassa Pietarsaaressa. Ulkoisen tunnettavuuden kasvattaminen ja imagon rakentaminen ovat pitkäkestoista toimintaa ja niihin tulee panostaa määrätietoisesti. Tutkimus osoittaa kaunistelematta sen, että ulkoisen tunnettavuuden osalla Alajärvellä on vielä tehtävää nimenomaan oman markkinoinnin suhteen. Alajärvellä on jo erittäin paljon vetovoimatekijöitä Pietarsaaren tapaan, mutta ne täytyy saada vain tunnetuiksi valtakunnan tasolla, kuten tutkimus osoittaa. Työ on Koivusen mukaan jo aloitettu ja tutkimus antaa sille päämäärän ja suuntaviivat


.

PTV-viinimyymälä_250620

1 KOMMENTTI

  1. Pietarsaari on kaukana viihtyisästä kaupungista. Sotkuinen ja ruma kaupunki. Lisäksi ihmiset ovat suomenkielisiä kohtaan vihamielisiä.

JÄTÄ KOMMENTTI