Alajärven kaupungilta ylijäämäinen tilinpäätös – myös velkaantuminen taittui

0

Alajärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa kaupungin talouden kääntyneen positiiviseen suuntaan. Kaupungin palvelutoimialat pysyivät kohtuullisen hyvin talousarvion 2014 mukaisissa määräraharaameissa. Lisäksi talouden tasapainottamistoimet alkavat tuottamaan toivottua tulosta.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi tilinpäätöstä 2014

– Alajärven kaupungin tilinpäätös 2014 osoittaa selkeästi, että kaupungin tekemät ratkaisut käyttömenojen leikkaamisessa ovat olleet onnistuneita. Vuosikate on parantunut vuoden takaiseen yli 3 miljoonaa euroa. Alajärven kaupungin talouden suunta on nyt oikealla uralla ja jatkossa onkin tärkeää pysyä tällä tiellä. Kestävä kaupunkitalous on edellytys hyville ja laadukkaille palveluille kaupunkilaisille jatkossakin, sanoo kaupunginjohtaja Koivunen.

.
Käyttötalous

Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 43,0 miljoonaa euroa ja edelliseen vuoteen verrattuna nousua oli 1,3 %. Toimintakulut olivat 100,6 miljoonaa euroa, jossa laskua oli myös 1,3 %.

Verotulot olivat vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 28,4 miljoonaa euroa kasvaen 1,5 %. Valtionosuudet nousivat 0,7 % edellisestä vuodesta ollen 32,8 miljoonaa euroa.

Alajärven kaupungin vuoden 2014 vuosikate on 3,3 miljoonaa euroa eli 322 e/asukas. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 200.000 euroa (22 e/asukas).

Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 195.764,38 euroa (19 e/asukas) ylijäämäinen. Vuonna 2013 tulos oli 2.353.757,49 euroa  (230 e/asukas) alijäämäinen.

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuodelle 2014 olivat hyvin maltilliset verrattuna viime vuosien kiivaaseen uudisrakennus- ja peruskorjausrakentamiseen.

Vuoden 2014 merkittävimmät investointikohteet olivat Paavolan koulun uudisrakentamisen loppuunsaattaminen (630.000 e ) ja koulukeskuksen saneeraus (285.000 e). Lisäksi rakentamista kohdistui kaavateihin (523.000 e), ulkoilu- ja urheilualueisiin (205.000 e), vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin (173.000 e).

Tulevaisuuden investointikohteina ovat terveyskeskuksen peruskorjaus, kehitysvammaisten asumisyksikkö (nettokustannus 1.120.000 e) ja päiväkoti (1.400.000 e). Monitoimihallin rakentamiseen on varauduttu suunnittelumäärärahalla.

Lainakanta

Vuosi 2014 oli investointien osalta maltillinen, joten lainamäärä asukasta kohti painui alle maakunnan ja valtakunnan keskiarvon. Kaupungin lainakanta oli 26,4 miljoonaa euroa ja lainakanta laski noin 1,6 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2.590 e/asukas (2.737 e/asukas v. 2013).

JÄTÄ KOMMENTTI