Alajärven kaupungin perusturvalta miinusmerkkinen lisämäärärahan tarve – sairaalabakteerin häätäminen terveyskeskuksesta aiheutti suuren ylimääräisen kuluerän

1
(Arkistokuva)
Järvi-Pohjanmaan perusturvalta palautuu Alajärvellä enemmän lisämäärärahoja kuin niitä tarvitaan, erotus lähes puoli miljoonaa plussaa.

Aikuispsykososiaalisten palvelujen määräraha alittuu 25 000 eurolla, koska mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden lyhytaikaisten kuntoutusjaksojen tarve on vähentynyt.

Vastaanottopalveluiden määrärahaa on kulumassa 300 000 euroa vähemmän mitä talousarviossa on varauduttu. Vastaanottokäyntejä on ollut arvioitua vähemmän ja vuorostaan päivystyskäyntejä enemmän. Tämä johtuu osittain vastaanottoaikojen vähäisyydestä. Päivystyskäynnit ovat lisänneet tulojen määrää. Suomalaisten lääkäreiden rekrytointi on ollut haasteellista. Terveysneuvontaan varattu määräraha alittuu merkittävästi ja laboratorio-tutkimuksien tarve on ollut ennakoitua vähäisempää.

Erikoissairaanhoidon tarve alajärveläisillä on vuonna 2014 ollut ennakoitua vähäisempää. Jos loppuvuosi on menty samalla tarpeella, talousarvion määrärahaa voidaan vähentää varoen 400 000 euroa. Erikoissairaanhoidon kulut voivat kuitenkin muuttua merkittävästi lyhyessäkin ajassa.

Suun terveydenhuolto on alittamassa talousarviomäärärahan 80 000 eurolla. Hammashoidon asiakasmaksut ovat ylittämässä talousarviossa arvioidut tulot merkittävästi. Käyntejä vuodelle 2014 on toteutumassa arvioitua enemmän, joka nostaa myös tulojen määrää. Menot ovat toteutumassa tasaisesti alle talousarviolukemien. Vain vuokrat ovat ylittämässä arvioidun.

Perhepalvelut ovat alittamassa talousarvion 300 000 eurolla. Vuoden 2014 aikana on tarvittu arvioitua vähemmän laitoksesta ostettua ”tukiperhepalvelua”, kun olemassa olleita ostoja on päättynyt. Huostaanottoja sekä muutama sijoitus on pystytty lopettamaan kotiutuksen mahdollistuttua. Jälkihuollossa olevat tai siihen siirtyneet (sijaishuollon päättyessä >> 21 v.) eivät ole tarvinneet niin vahvaa tukea kuin on etukäteen arvioitu, joka vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin. Perheneuvolan kustannukset ovat alittuneet mm. henkilöstömuutoksista johtuen.

Vammaispalvelujen määrärahaa voidaan vähentää 100 000 eurolla, sillä kehitysvammaisten asiakkaiden pitkäaikaista laitoshoitoa on purettu vuoden 2014 aikana. Asiakkaat ovat siirtyneet kehitysvammaisten tehostettuun palveluasumiseen.

Olisiko näistäkin voitu säästää?

Kuntoutuksessa talousarvio tulee ylittymään noin 14 000 euroa. Lääkinnällinen laitoskuntoutus on ylittämässä varatun määräraha, joka johtuu laitoskuntoutusta tarvitsevien potilaiden määrän lisääntymisestä.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset ovat ylittämässä talousarvion noin 30 000 eurolla.

Aikuissosiaalityö tulee ylittämään talousarvion 50 000 eurolla. Ylitys tapahtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahoissa. Perustoimeentulotukeen on varattu enemmän kuin edellisvuonna lisääntyneen työttömyyden vuoksi, mutta menojen arvioidaan pysyvän lähes v. 2013 tasolla.

Mrsa-epidemia teki ison yksittäisen loven 2014 budjettiin

Hoito- ja hoivapalveluiden suurtuote on ylittämässä talousarvion 300 000 eurolla. Merkittävänä syynä ylitykseen on mrsa-sairaalabakteeri.

Akuuttiosastolle jouduttiin palkkaamaan kolme työntekijää lisää mrsa:n vuoksi, koska osastolle rakennettiin mrsa-kohortti. Kohorttiin on pitänyt ostaa omat laitteet ja apuvälineet, koska samoja laitteita ei voida käyttää muilla osastoilla. Myös hoitotarvikkeiden tarve on lisääntynyt mrsa:n takia. Mrsa-testit aiheuttavat lisäkustannuksia; aina osastolle tulevalta potilaalta sekä tietyin väliajoin osastolla olevilta potilailta testataan kantavatko he mrsa:ta. Akuuttiosaston kohortti on purettu syyskuun 2014 aikana.

Hoidon ja hoivan alainen kotihoidon toimisto siirtyi sisäilmaongelmien vuoksi toisiin tiloihin ja vaati uusien tilojen vuokraamisen kahdelle eri tiimille. Tiloja jouduttiin jonkin verran remontoimaan sekä ostamaan tarvittavat toimistokalusteet tiloihin. Mrsa-epidemia aiheutti kotihoidossa lisäkustannuksia hoitotarvikkeissa ja matkakuluissa. Myös Kultakämmenessä tehtiin kohortti, jossa puoli henkilötyövuotta enemmän. Ylipaikoilla olevat aiheuttavat myös lisää henkilöstömenoja.

Kaupunginvaltuutettu Pentti Hietala (kesk) esitti valtuuston kokouksessa maanantaina (15.12.), että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon perusturvalautakunnan osalta jäljempänä esitetyt suurtuotetasoiset talousarviomuutokset, joilla määrärahoja korotetaan 394.000 euroa ja alennetaan 805.000 euroa (erotus – 411.000 euroa). Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Hietalan esityksen.

Suurtuotetasoiset talousarviomuutokset:

(ao. laskelmassa ei ole mukana lautakuntahallintokuluja eikä suurinta, reilun 11,5 miljoonan budjetoitua erikoissairaanhoidon kuluerää)

– Aikuispsykososiaaliset palvelut −25.000

– Vastaanottopalvelut −300.000

– Suun terveydenhoito −80.000

– Kuntoutus +14.000

– Eläinlääkintä + ymp.terv.huolto +30.000

– Aikuissosiaalityö +50.000

– Perhepalvelut −300.000

– Hoito- ja hoivapalvelut +300.000

– Vammaispalvelu −100.000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2014 talousarvion rahoitussuunnitelmaa ei muuteta tässä vaiheessa.

Korona-kartta 700x

1 KOMMENTTI

  1. Onpas hämmästyttävää luettavaa, kuinka perusturvan budjetointi on mennyt pieleen noin pahasti. En tiedä, kuka vastaa budjetoinnista, mutta yleensä neljäsosavuosittain tarkistetaan budjetin toteutumisastetta, jolloin eroja ei pitäisi tulla noin paljon. Kannattaa harkita tämän vuoden ylijäämärahojen siirtämistä monitoimihallin suunnittelua varten. Tällä päästään alkuun samalla sen rakentamiseksi. Onhan se kiistämättä samalla osa kansanterveystyötä, kun saadaan investointi alkuun ja työmiehiä riittää vielä toistaiseksi. Paikallinen urheiluseura ja koulut tarvitsevat kunnollista talviharjoitustilaa, josta on kiistämättä pulaa Alajärvellä.

JÄTÄ KOMMENTTI