ALAJÄRVEN KAUPUNGIN tekninen toimi tiedottaa

1
Keskeisellä paikalla kaupungissa sijaitsevan montoimihallin julkisivun lopullinen ulkonäkö siron uimahallin vieressä arvelluttaa monia (kuva: jpnews.fi/JK)

Paloaseman suunnittelutilanne ja suunnittelijoiden valinta. Terveyskeskuksen keittiön saneeraustyöt on saatu valmiiksi. Kehitysvammaisten asumisyksikön ulkoseinärakenteessa päädyttiin massiivipuun käyttämiseen. Uusi monitoimihalli on monella tapaa nykyaikainen hybridirakennus ja kovin montaa vastaavaa ei Suomesta tällä hetkellä löydy. Ilmaista kivimursketta kaupunkilaisille sankokaupalla myös jatkossa liukkauden torjuntaan. Kaupungin puutarhuriksi tuli valituksi Niina Jussinmäki.

 

Paljon rahaa suunnitteluun…

Paloaseman suunnittelu on käynnistynyt alasuunnitelmien osalta ja valmistunee kevään/kesän aikana. Paloasemahanke pyritään saamaan laskentaan kesän aikana, rakentamisen aloitusajankohta on syksy 2019 jos suunnittelu pysyy aikataulussa. Hanke on viivästynyt ensivasteen vetäydyttyä hankkeesta syksyllä 2018.

Alajärven uuden paloaseman arkkitehtisuunnittelu on edennyt lupakuvavaiheeseen ja suunnitteluun tulee palkata mukaan myös talo- ja rakennetekniikan suunnittelijat.

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset rakennesuunnittelusta kahdelta eri toimijalta. Vastauksia tarjouspyyntöihin saatiin yksi kappale. Tarjouspyynnössä valintaperusteena on ollut halvin hinta, halvimman tarjouksen rakennesuunnittelusta on antanut Ramboll Oy hintaan 36 700 € (alv 0 %).

Tekninen lautakunta valitsi uuden paloaseman rakennesuunnittelijaksi Ramboll Oy:n hintaan 36 700 € (alv 0 %).

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset sähkösuunnittelusta kolmelta eri toimijalta. Vastauksia tarjouspyyntöihin saatiin kolme kappaletta. Tarjouspyynnössä valintaperusteena on ollut halvin hinta, halvimman tarjouksen sähkösuunnittelusta on antanut Insinööri- toimisto PK / Pauli Kippola hintaan 16 500 € (alv 0 %).

Tekninen lautakunta valitsi uuden paloaseman sähkösuunnittelijaksi insinööritoimisto PK:n / Pauli Kippolan hintaan 16 500 € (alv 0 %).

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset LVIA-suunnittelusta kolmelta eri toimijalta. Vastauksia tarjouspyyntöihin saatiin kolme kappaletta. Tarjouspyynnössä valintaperusteena on ollut halvin hinta, halvimman tarjouksen LVIA-suunnittelusta on antanut Paloff Oy hintaan 24 900 € (alv 0 %).

Tekninen lautakunta valitsi uuden paloaseman LVIA-suunnittelijaksi Paloff Oy:n hintaan 24 900 € (alv 0 %).

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen uusin osa, jossa sijaitsevat muun muassa nykyaikaistetut ensiapu-asema ja työterveys (kuvat Jukka Ketonen/jpnews.fi)

Terveyskeskus

Terveyskeskuksen keittiön saneeraustyöt on saatu valmiiksi helmikuun lopussa. Keittiön kaikki seinä-, lattia- ja sisäkattorakenteet uusittiin. Tiskauslinjaston paikka muutettiin ja laajennettiin. Koko keittiön ilmastointi-, sähkö- ja LV-järjestelmät uusittiin vastaamaan tämän hetken säännöksiä ja tarpeita. Talousarviossa 2018 oli varattu 200 000 euroa kalusteisiin. Tarkemmat rakennus- ja laitekustannukset selviävät kevään 2019 aikana. Kevään aikana ravitsemispalvelu pitää erillisen tiedotustilaisuuden keittiön ja ruokalan toiminnasta.

Terveyskeskuksen saneeraus etenee vanhan ensiavun tilojen muutostöillä; tiloihin saneerataan vastaanottotiloja lääkäreille ja hoitajille. Vanhan osan yhdyskäytävä puretaan kevään aikana ja (Alvar Aallon suunnitteleman) vanhan sairaalan tilapäinen käyttö päättyy tämän vuoden aikana ja henkilöstö siirtyy terveyskeskuksen saneerattuihin tiloihin. Kesän aikana aloitetaan terveyskeskuksen ulkopuolen julkisivujen korjaustyöt, muun muassa betoniset seinäelementit soodapuhalletaan ja osa peltisiä listoituksia uusitaan.

Arkkitehti Alvar Aallon nuoruusvuosinaan suunnittelema Alajärven vanha kunnansairaala rauhoitetaan aktiivisairaalakäytöstään katkaisemalla ja poistamalla viereiseen ”monilokeroiseen” terveyskeskuskompleksiin kytköksissä oleva yhdyskäytävä. (Jukka Ketonen/jpnews.fi)

Kehitysvammaisten asumisyksikkö kaupungin upeimmalle rantapaikalle

Alajärven kaupunki on omalta osaltaan mukana vastuullisesti rakentamassa parempaa tulevaisuutta tuleville sukupolville. Uusissa rakennuksissa on valittu ulkoseinän rakennusmateriaaliksi uusiutuva ja kierrätettävä massiivipuu, joka tarjoaa terveellisen ja ekologisen vaihtoehdon. Samalla puun käytöllä rakentamisessa on merkittävä vaikutus kasvihuoneilmiön hillitsemisessä.

Alajärven kaupunki on jo aikaisemmin käyttänyt massiivipuurakentamista Palotorin esiintymislavan seinä- ja kattorakenteissa.

Kehitysvammaisten asumisyksikön ulkoseinärakenteessa päädyttiin massiivipuun käyttämiseen sen hyvien ominaisuuksien vuoksi asumiskäytössä. Lähtökohtana lamellihirsi tai CLT. Urakointivaiheessa käytettäväksi materiaaliksi valikoitui ristiinliimattu, massiivinen 240 mm vahva CLT-levy. Korkean ja tuulisen paikan vuoksi asennettiin lisäksi ulkoverhous, joka suojaa rakennusta säiden vaikutuksilta ja näin ollen pidentää rakennuksen elinkaarta. Innovatiivisen arkkitehtuurin ansiosta seinät on suojattu reilun mittaisilla räystäsrakenteilla ja samalla alemmilla katosrakenteilla on saatu aikaiseksi tarvittavia varjon paikkoja. Rakennus taipuu järvimaiseman myötäisesti ja iso osa asunnoista ja oleskelutiloista on myös suunnattu sinne. Rakennuksen yhteydessä on sekä maisema- että aurinkoterassi.

Monitoimihallia pinnoitetaan sisältä ja päältä

Uusi monitoimihalli on monella tapaa nykyaikainen hybridirakennus. Kovin montaa vastaavaa ei Suomesta tällä hetkellä löydy. Kantavat ala- ja välipohjarakenteet ovat betonia. Yläpohjan pitkä jänneväli on ratkaistu käyttämällä teräsristikoita, jotka ovat kyseisen tyyppisessä rakentamisessa ylivoimainen tapa rakentaa. Niiden avulla on myös jätetty tulevaisuuteen laajennusmahdollisuus ilman kantavia välipilareita. Hallitilaa on tulevaisuudessa näin ollen mahdollista laajentaa jäähallin suuntaan.

Rakennus on myös voimakkaasti puurakennus. Ulkoseinärakenteessa on pyritty huomioimaan monta seikkaa. Sisäpuolinen ristiinliimattu 120 mm:n CLT-puulevy valittiin sisäpintaan tasaamaan ilmankosteutta, parantamaan hallin äänimaailmaa ja samalla se toimii kestävänä sisäverhousmateriaalina. Myös osa rakennuksen väliseinistä on CLT-levyä. Ulkoseinän CLT-levyn ulkopuolelle asennettiin energiatehokas mineraalivillaeristys ja tuulensuojaus. Ulkoverhousmateriaaliksi valittiin rakennuksen pitkille sivuille uimahallin julkisivujen mukainen vaalea rappaus, joka toteutetaan ns. levyrappauksena. Päätyjen verhousmateriaalina on helppohoitoinen, värillinen kuitusementtilevy. Julkisivuvärityksen ansiosta monitoimi- ja uimahallien rakennusmassat nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Liukastumisonnettomuuksista tehdyssä elvityksissä on tullut ilmi, että yhden euron sijoittaminen ennaltaehkäisyyn säästäisi 10 euroa tapaturmien sairaanhoitokuluista. (Arkistokuva)

Hiekoitussepelin jako kuntalaisille jatkossa

Alajärven kaupunki on antanut kevään aikana kuntalaisille hiekoitussepeliä liukkauden torjuntaan. Kuntalaiset ovat voineet hakea kaupungin keskusvarastolta KAKSI sangollista hiekkaa. Hiekkaa jaettiin arviolta n. 30 m3, kustannusvaikutus 600 euroa. Kuntalaisten palaute on ollut positiivista joten päätettiin, että hiekkaa tullaan jakamaan seuraavillakin liukkailla keleillä!

Tekninen toimi on selvittänyt myös mahdollisuutta, että hiekoitussepeliä annetaan jatkossa erillisessä jakopisteessä. Jakopisteen paikasta vielä neuvotellaan ja tiedotetaan myöhemmin.

Puutarhurin valinta

Teknisessä toimessa on ollut kevään aikana puutarhurin toimi auki. Hakijoita puutarhurin toimeen tuli 11, joista haastatteluun pyydettiin viisi henkilöä. Valintaryhmä esitti yksimielisesti, että toimeen valittaisiin puutarhuri Niina Jussinmäki ja varalle puutarhuri Marika Turpeinen. Toimeen valittiin Niina Jussinmäki ja varalle Marika Turpeinen.


 

Korona-kartta 700x

1 KOMMENTTI

  1. Monitoimihallin laajennusvara on välttämätön asia

    Ihmettelen kovasti, miksi laajennusvaraa ei käytetty jo alkuperäisessä suunnitelmassa. Kokonaiskustannukset kaikkien muutosten jälkeen olisivat olleet halvemmat. Kaupunginvaltuutettu Tuomo Tallbacka sanoi, että kaikki lajit kattava ratkasu olisi ollut vain 600 000 euroa kalliimpi. Keskustelin erään rakennusmestarin kanssa. joka sanoi, että vaihtuvapintainen monitoimihallin lattiapintaratkaisu on mahdollinen toteuttaa. Ulkoalueiden johtava työntekijä Juha Vasu sanoi minulle, että lisäksi yhteiset sosiaaliset tilat olisi ollut helppo toteuttaa yhteen ja samaan urheilurakennukseen. Säästö olisi ollut kymmeniätuhansia euroja.

    Ehkä tulevaisuuudessa kaupunki ostaa ja purkaa vielä urheilukeskusalueen ”sisällä” yksityisomistuksessa olevat pienet omakotitalot, jolloin alue saa yhtenäisen ilmeen urheilupaikkana. Samaan rakennukseen suunniteltuna myös lämmityskustannukset ja ilmanvaihtokustannukset olisivat olleet merkittävästi halvemmat. Kaavoituksessa nämä em. asiat olisi ollut helppo ottaa huomioon jo vuosia sitten etukäteen. Kaukolämpökeskuksen siirtäminen on kohtuullisen helppoa, mutta sen paikka olisi ollut urheilukeskuksen välittömässä läheisyydessä samalla puolella tietä, jossa nykyiset urheilurakennukset ovat. Tilaa on ihan riittävästi.

JÄTÄ KOMMENTTI