Alajärven kaupungin tulos lähes kaksi miljoonaa odotettua parempi

0
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ( jpnews.fi/JK)

Alajärven kaupungin suuret investoinnit saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana. Tämän jälkeen kaupungin palvelurakenne on kokoluokassaan valtakunnan kärkeä.

Yksistään jo vapaa-aikakohteisiin investoidut n. 15 M€ ei kuitenkaan ole kohtuuttomasti kasvattanut velkamäärää. Nyt kaupunki tarjoaa omille ja naapurikuntien asukkaille monipuoliset mahdollisuudet vapaa-ajan harrastamiseen sekä kaupungin järjestämiin muihin palveluihin.

 

Käyttötalous ja muu rahoitus

Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 29,2 M€ ja toimintakulut olivat 90 M€. Verotulot olivat vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan 28,9 M€ laskien 2,6 % (766 t€). Valtionosuudet laskivat 2,1 % (744 t€) edellisestä vuodesta ollen yhteensä 35,0 M€. Vuoden 2018 vuosikate on 2,6 M€ (6,6 M€ v. 2017) eli 274 €/asukas (674 €/asukas). Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 912.858,25 € (+3.624.263,78 € v. 2017) alijäämäinen.

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuonna 2018 olivat 8,21 M€. Merkittävimmät investointikohteet olivat uuden monitoimihallin (2,0 M€) ja kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakentamisen käynnistyminen (476 t€). Mittavimpana peruskorjauskohteena oli terveyskeskuksen saneeraus (kok.kust. 4,4 M€), jonka kustannukset vuodelle 2018 olivat 1,9 M€. Lisäksi investoitiin kaavateihin 1,0 M€ ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin 357 t€.

Lainakanta

Kuluvan vuoden investoinnit ovat hieman nostaneet lainakantaa, mutta lainamäärä asukasta kohti on kuitenkin alle maakunnan ja valtakunnan keskiarvon. Kaupungin lainakanta oli 23,6 M€ ja lainakanta kasvoi noin 2,5 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2.434 €/asukas (koko maa 3.052 €/asukas ja E-P 3.851 €/asukas).

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi vuoden 2018 toteutunutta tilinpäätöstä seuraavasti:

(vas.) Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja talousjohtaja Tapani Kotanen saivat kertoa posiitiivisia uutisia kaudelta 2018.

– Vuosi 2018 oli erittäin haasteellinen suomalaisille kunnille ja kaksi kolmasosaa kunnista teki miinusmerkkisen tuloksen. Alajärven kaupungin talousarvio oli lähtötilanteessa miinusmerkkinen noin 1,5 miljoonaa ja vuoden aikana päätettyjen määrärahalisäysten jälkeen budjetoitu alijäämä oli jo noin 2,7 miljoonaa.

Kaupungin viime vuoden tulos oli –912.000 euroa ja siitä noin 500.800 euroa oli kiinteistön tasearvon alaskirjausta. Ilman tätä tulos olisi ollut miinusmerkkinen noin 400.000 euroa.

Tulosta voidaan pitää kaikesta huolimatta hyvänä. Vaikka vuoden 2018 tulos oli 912.000 euroa negatiinen, se oli kuitenkin lähes 2 milj. euroa budjetoitua alijäämää parempi. Tarkkaa taloudenpitoa tulee siten edelleenkin jatkaa.

Vuosi 2018 oli erittäin voimakkaiden investointien vuosi. Monitoimihallin ja kehitysvammaisten asumispalveluyksikön työt aloitettiin ja terveyskeskuksen saneerausta jatkettiin. Nämä investoinnit parantavat kaupunkimme palveluita merkittävästi.

Tulevan viiden vuoden aikana Alajärven kaupungilta eläköityy paljon ihmisiä, ja työvoi- matarpeeseen varautuminen täytyy aloittaa välittömästi. Myös pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja henkilöstön jaksamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Alajärven kaupungilla on taseessa ylijäämiä 7,7 miljoonaa eli tämä antaa hyvän puskurin huonommille vuosille. Lainamäärät ovat noin 2.400 euroa per asukas isoista investoinneista huolimatta ja lainamäärät ovat selvästi alle maakunnan ja valtakunnan keskiarvojen. Sama tilanne on myös, jos tarkastellaan asiaa kaupunkikonsernit mukaan luettuina. Voidaan sanoa, että Alajärven kaupungin talous on kunnossa, mutta samalla on syytä pitää jatkossa huolta siitä, että käyttötalousmenot saadaan sille tasolle, ettei miinusmerkkisiä tilinpäätöksiä tarvitse tehdä, kertaa kaupunginjohtaja Koivunen.


 

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI