Alajärven kaupunginhallitukselle seuraavia esityksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen esittää kaupunginhallitukselle 7.10.2019 kokouksessa seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ylikylän koulua ei peruskorjata vaan kiinteistö laitetaan myyntiin. Rakennus myydään purkukuntoisena. Mikäli kiinteistöä ei saada myytyä, laitetaan rakennus kylmilleen / kiinteistön lämmittämisestä päätetään myöhemmin erikseen. Myynti-ilmoituksen laatiminen ja myyntiin laittaminen annetaan teknisen toimen tehtäväksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Uusikylän koulun korjaukseen ei varata määrärahaa vuodelle 2020 ja koulu lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Vakinaisessa työ- ja virkasuhteessa oleva henkilöstö on sijoitettu olemassa oleviin yksiköihin.

Kaupunginhallitus myöntää Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy:lle hakemuksen mukaisesti tilat, tavarat ja henkilöstön käyttöön Liikunta- ja hyvinvointimessut 2020 toteuttamiseksi.

Kaupunginhallitus myöntää Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitusta 13 549 euroa vuodeksi 2020. Määräraha katetaan kohdasta Kaupunginhallitus / Projektien kuntaosuudet (KP 19007).

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärvi hyväksyy osaltaan uuden toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen maakuntakorkeakoulutoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI