Alajärven kaupunginhallitus jakoi rahaa

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA YLEISURHEILIJAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Alajärveläinen nuori yleisurheilija Eucabeth Kivikangas esittää Alajärven kaupungille yhteistyösopimusta vuodelle 2020. Eucabeth Kivikankaan saavutuksia: – SM hallikisat kultaa kuulantyönnössä N17 sarjassa – Suomen edustajana Pohjoismaissa moniottelujen mestaruuskilpailuissa Uppsalassa, sijoitus N17 sarjan 7-ottelussa kymmenes pistemäärällä 4948. – Suomen edustajana kuulantyönnössä Bakuun Euroopan nuorten Olympiafestivaalikilpailuissa, karsinnassa kauden paras tulos 15,96 ja finaalin 12. – SM hopeaa kuulantyönnössä N17 sarja – SM pronssia 7-ottelussa N17 sarja pistemäärällä 4952 – Edustus 17-vuotiaitten Ruotsi-ottelussa, jossa kuulantyönnön lomassa toimi voitokkaan Suomen tyttöjoukkueen kapteenina. Yhteistyötarjouksessa urheilija sitoutuisi toimimaan Alajärven kaupungin markkinoinnin edistämiseksi seuraavasti: – Alajärven kaupungin mainos kiinnitettäisiin Kivikankaan kilpailuasun selkäpuolelle. – Alajärven kaupunki voisi hyödyntää Kivikankaan läsnäoloa yhden päivän ajan kaupungin omassa tapahtumassa vuoden 2020 aikana. Urheilija sitoutuisi myös noudattamaan hyviä tapoja mainonnassa, sekä SUL:n ja IAAF:n sääntöjä. Yhteistyösopimuksen korvaukseksi ehdotetaan 1 200 euroa.

Antti Joensuu oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.44–16.49. Jääviyden perusteena Alajärven Ankkurit ry:n johtokunnan puheenjohtajuus (yhteisöjäävi). Turo Kalliomaa saapui kokoukseen klo 16.46.

Hyväksyttiin.

YLEISHALLINNON AVUSTUKSET VUODELLE 2020

Yleisurheilun tukisäätiö, Janette Lepistö Yhteistoimintasopimus 1 500 Ville Hautamäki Yhteistoimintasopimus 2 500 Alajärven Ankkurit Yhteistoimintasopimus 12 500 Järviseudun Pallokerho Yhteistoimintasopimus 6 000 Alajärven Yrittäjät Rokulipäivät (peruuntuu?) 0 Yleisurheilun tukisäätiö, Eucabeth Kivikangas Yhteistyösopimus 1 000 Yhteensä  23 500

Lehtimäen opisto Vapaa-ajan toimintojen tukeminen: uimahalli, kuntosali ja ratsastuskoulu
10 000
Alajärven Sotaveteraanit ry
Toiminta-avustus veteraanijäsenten, -puolisoiden ja leskien toimeentulon helpottamiseksi
4 500
Alajärven Kirkonkylän Nuorisoseura ry
Seuran toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
0
Suokonmäenseudun kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen edistämien toimintojen tukeminen
500
Nelimartat ry Kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja arjen hallinnan tukeminen 200
Alajärven Siion ry Toiminta-avustus  0

Alajärven Tassutiimi ry Toiminta-avustus  500 Yhteensä 15 700

Seuraavat henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.50–17.05 seuraavilla jääviysperusteilla: – Kauko Ukonmäki, Lehtimäen Opisto ry:n hallituksen jäsen – Jari Mäenpää, Alajärven Sotaveteraanit ry:n hallituksen jäsen – Anne Matokangas, Alajärven Siion ry:n hallituksen jäsen.

Hyväksyttiin.

LAKEA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Lakea Oy on 15 kaupungin ja kunnan yhteisesti omistama rakennuttamisen, asuntomyynnin, vuokrauksen ja isännöinnin aloilla toimiva yhtiö. Yhtiöllä on yhteensä 92 osaketta ja niitä on yksi laji. Osakkeisiin kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen lunastus- ja suostumuslauseke. Alajärven kaupunki omistaa 1 osakkeen ja sillä on 1,1 % yhtiön äänivallasta. Yhtiön neljä suurinta osakasta omistavat yhtiöstä yhteensä 62 osaketta ja 67,4 % yhtiön äänivallasta. – Seinäjoen kaupunki 20 osaketta – Vaasan kaupunki 16 osaketta – Lapuan kaupunki 14 osaketta – Kokkolan kaupunki 12 osaketta Yhtiölle on valmisteltu osakassopimusta, koska yhtiön osakkaiden tarkoituksena laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja mahdollistaa yhtiön listautuminen. Osakassopimusluonnos (ei-julkinen) on liitteenä ja Lakea Oy:n toimintakertomus vuodelta 2019 oheismateriaalina.

Hyväksyttiin.

MÄÄRÄALAN MYYNTI SAUNAKANKAAN LAIDUNALUEELTA 

Alajärven kaupunki omistaa Sissalassa Saunakankaan laidunalue -nimisen tilan. Sinne on tehty kaupunginvaltuuston 20.9.1988 (§ 200) hyväksymä maankäyttösuunnitelma, jossa alue on jaettu asemakaavaa mukaillen eri maankäyttölajeihin. Palstoitussuunnitelman tontin numero 7 omistaja on jättänyt kaupungille ostotarjouksen tonttinsa pohjoispuolella olevasta Malueen (Maa- ja metsätalousalue) osasta. Alue on tällä hetkellä pajujen ja lupiinien valtaama ja se haittaa asumisviihtyvyyttä. Ostajan aikomuksena olisi siistiä alue ja avata tukkeutuneet ojat. Kaupan kohteen alueella ei ole rakennusoikeutta, eikä ostajalla ole siihen suunnitelmiakaan rakentaa. Mahdollinen rakentaminen vaatii suunnittelutarveratkaisun.

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy noin 3 770 m2:n suuruisen määräalan Saunakankaan laidunalue -nimisestä tilasta Alajärven kaupungin Kurejoen rekisterikylässä 500 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA JOKA-TALO OY:N VÄLINEN MÄÄRÄALAN KAUPPA

Khall liite 14 Joka-talo Oy:n edustaja on esittänyt, että yritys ostaisi Alajärven kaupungin omistaman osan tontista 40/3 (kortteli/tontti) Soinintien ja Kitrontien välisellä alueella. Yritys omistaa tontista isoimman ja arvokkaimman osan, jolla on myös omakotitalo. Asemakaavan mukaisen tontin pinta-ala on 2 160 m2, kaupungin omistaman osan pinta-ala on noin 397 m2. Kaupan kohde on määräala kaupungin omistamasta tilasta Paavola, RN:o 5-401-5-1173. Tontin osa on tullut kaupungin omistukseen 20.9.2011 allekirjoitetulla kauppakirjalla Paavola RN:o 5 yhteismaalta. Kaupunki osti tuolloin aluetta uimahallin pohjaksi ja samassa kaupassa yhteismaa luovutti kaikki palstansa kaupungille. Tuolloin neliöhinta oli 4,15 €/m2. Neuvotteluissa on päädytty neliöhintaan 5 €/m2 ostajan vastatessa kaupasta aiheutuvista kustannuksista. Toteutuessaan kauppa edistää asemakaavan toteutumista. Edellä olevan perusteella kauppahinnaksi tulee 1.985 €. Kauppakirjaluonnos on pykälän liitteenä, asemakaavaote sekä määräalan sijaintikartta ovat oheismateriaalina.

Hyväksyttiin

CLT FINLAND OY:N JA ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄLISEN LUNASTUS- JA VUOKRASOPIMUKSEN MAKSUAIKATAULUMUUTOS

Clt Finland Oy on lähettänyt Alajärven kaupungille hakemuksen maksuaikataulumuutoksista yhtiön ja kaupungin välisiin sopimuksiin. Yhtiö toteaa, että Covid-19-viruksen aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut Clt Finland Oy:n toimintaan merkittävästi. Kesän tilauskanta on romahtanut, kun maaliskuun ja huhtikuun myynti ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti. Yhtiö on joutunut turvautumaan lomautustoimenpiteisiin ja etsimään kaikki mahdollisuudet toiminnan edellytysten turvaamiseksi. Yhtiön toimintaedellytysten ja jatkuvuuden turvaamiseksi Clt Finland Oy hakee Alajärven kaupungilta allekirjoitettujen kiinteistön lunastus- ja vuokrasopimusten maksuaikataulumuutosta.
Clt Finland Oy hakee kaupungilta lunastussopimuksen mukaisiin kuukausittaisiin maksuihin lyhennysvapaata sekä helpotusta vuokrakuluihin ajalle 1.3.2020–28.2.2021. Yhtiö esittää,
Kaupunginhallitus päättää suostua Clt Finland Oy:n maksuaikataulumuutoshakemukseen ja vuokrien vapautushakemukseen ja

1. myöntää maksuaikaa 1.3.2020–28.2.2021 aikana syntyviin lunastussopimuksen mukaisiin kuukausittaisiin lunastuserämaksuihin siten, että siirretyt kuukausierät suoritetaan lisäämällä ne tasaerinä 1.3.2021– 31.3.2024 aikana suoritettaviin kuukausieriin.

2. myöntää maksuaikaa 1.3.2020–28.2.2021 aikana syntyviin lunastussopimuksen mukaisiin kuukausittaisiin vuokramaksuihin siten, että vapautetut kuukausierät suoritetaan lisäämällä ne tasaerinä 1.3.2021– 31.3.2024 aikana suoritettaviin kuukausieriin.

3. myöntää 50 %:n vapautuksen toimistotilojen ja palovesipumppaamon vuokramaksuihin ajalla 1.3.2020–1.6.2020. Perusteluina kaupunginhallitus toteaa Covid-19-viruksesta johtuvan poikkeustilan aiheuttamat vaikutukset yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan.

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI