Alajärven kaupunginhallitus kokousti eilen

0
Rivitalo liekeissä Alajärven Hautasenkydöllä (jpnews.fi)
AA-OULU_mini

OMISTAJAOHJAUS / KIINTEISTÖ OY KITRONPUISTO

Kiinteistö Oy Kitronpuisto V:n G-talo tuhoutui tulipalossa 16.7.2019 ja yhtiö on käynyt neuvotteluja vakuutusyhtiön kanssa joko uudelleenrakentamisesta tai kertakorvauksesta, jolloin rivitaloa ei rakenneta uudelleen. Tarjotun kertakorvauksen määrä on tällä hetkellä 280.000 euroa vähennettynä omavastuuosuudella. Vakuutusyhtiö vastaa purkukustannuksista.

G-talossa oli 4 kpl 45 m2:n suuruista asuntoa, talo on rakennettu 1989. Talo on aravalainsäädännön alainen ja siinä on aravarajoitukset voimassa. Talossa on myös aravalainaa jäljellä noin 40.000 euroa. Yhtiön on selvittänyt Aralta ja Valtiokonttorilta toimintaohjeita tässä tilanteessa. Kitronpuiston tulee hakea Aralta G-talon purkulupaa ja rajoituksista vapauttamista molemmissa tapauksissa. Myös ao. taloon kohdistuva jäljellä oleva Valtiokonttorin laina joudutaan maksamaan pois. Ilman vakuutuskorvausta tähän ei Kiinteistö Oy Kitronpuistolla ole varaa. Siinä tapauksessa, että G-talo päätetään rakentaa uudelleen, niin Kiinteistö Oy Kitronpuisto tarvitsee lainaa Valtiokonttorin lainan poismaksamiseksi.

Kiinteistö Oy Kitronpuiston käyttöaste on tällä hetkellä noin 88 %. Viime kokouksessa oli 11 asunnonhakijaa ja 15 vapaata/vapautuvaa asumiskuntoista asuntoa. Suurin osa hakijoista oli yhden hengen talouksia ja vapaat/vapautuvat asunnot kooltaan 41,5–72 m2.

Kaupunginhallitus suosittelee, että Asunto Oy Kitronpuiston V G-taloa ei rakenneta uudelleen, jolloin yhtiö saa vakuutuksen perusteella kertakorvauksen. Kiinteistö Oy Kitronpuiston tulee vielä neuvotella kertakorvauksen mahdollisesta korottamisesta.

Hyvksyttiin

Kaupungihallituksen muissa käsitellyissä asioissa päätettiin seuraavaa:

– Yrittäjien esitys Kauppakadun sulkemisesta ja tilojen käyttöoikeudesta    joulunavaukseen hyväksyttiin.

– Lisämääräraha Menkijärven kunnostushankkeeseen hyväksyttiin.

– Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen hyväksyttiin.

– Pelastuslaitoksen Alajärven paloaseman lisämääräraha/ esivuokrasopimus seuraavasti:

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa käydyissä vuokran määrää koskevissa neuvotteluissa on vuokrapohjan määräytymisestä tehty seuraava laskelma, jonka perusteena on ehdollisesti hyväksyttyjen tarjousten yhteismäärä 4 900 000 €, joka käsittää tarjouskilpailun sisältämät rakentamiskustannukset ja kaluston kokonaisuudessaan:

– rakentamiskustannukset 4 900 000 € * 7 % (Haahtelan mallin mukainen poistoprosentti) = 343 000 € / v – ylläpitokorvaus 144 801 € / v – vuokra 343 000 € + 144 801 € = 487 801 € / v (40 650 €/kk, 17,80 €/m2)

Vuokran määräytymisestä on esivuokrasopimukseen kirjattu lisäksi mm. seuraavaa:

”Lopullinen, tarkistetulla vuokran määrällä tarkennettu vuokrasopimus allekirjoitetaan, kun rakennustyöt ovat valmiit ja hankkeen loppukustannukset ovat selvillä. ….. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokraa muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vuokran muutoksen suuruus ilmenee, kun perusindeksiä verrataan tarkastusindeksiin.”

Kaupunginhallitus hyväksyy Alajärven kaupungin ja Seinäjoen kaupungin / Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen välisen esivuokrasopimuksen ja vuokran määräytymisen perusteet.

Hyväksyttiin


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI