Alajärven kaupunginvaltuusto äänesti kerran

0
Alajärven kaupunginvaltuusto laittoi Ylikylän "kivikoulun" myyntiin. Kurejoen Ylikylän koulun lakkauttaminen ja oppilaiden siirto keskustan Paavolan koululle on ollut esillä jo useita vuosia milloin mistäkin syystä. Tällä hetkellä osa oppilaista on sijoitettuna muun muassa JAMI:n Kurejoen yksikössä vapaina oleviin tiloihin. (jpnews.fi/JK)

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavaa:

  • Ylikylän koulu myydään

  • Sopimus maakuntakorkeakoulutoiminta Etelä-Pohjanmaalla, hyväksyttiin

  • Tulosraportti 1.1.-31.7.2019 tuli valtuuston tietoon

  • Paloaseman lisämääräraha hyväksyttiin

  •  Kiinteistövero vuodelle 2020, siitä äänestettiin seuraavasti:

Tuomo Tallbacka esitti rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron veroprosentiksi 2,0 %, 3,0 % sijaan, Pentti Joensuu kannatti Tallbackan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu esitys ja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, tehden sen pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tallbackan esitystä, äänestävät EI. Äänestys suoritetaan äänestyskoneella kuitenkin niin, että Lea Peltokangas äänesti äänestyskoneen rikkoutumisen vuoksi paperilapulla. Äänestyksessä annettiin 28 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä.

  • Tuloveroprosentti hyväksyttiin vuodelle 2020

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI