Alajärven kaupunki hävisi Valkealammen ranta-asemakaavakiistan KHO:ssa

0
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen oli pettynyt Valkealammen kehittämissuunnitelmien kariuduttua KHO:ssa (K-Media/JK)
Korkein hallinto-oikeus on 2.12.2013 antamallaan päätöksellä hylännyt Alajärven kaupungin valituksen ranta-asemakaavan muutosta koskevassa asiassa. Näin ollen Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu 29.5.2012, jolla Alajärven kaupunginvaltuuston päätös ranta-asemakaavan hyväksymisestä oli kumottu, jää voimaan.

Kaavamuutoksilla olisi kaupungin perustelujen mukaan pyritty saamaan alueen virkistys- ja matkailutoiminnalle uutta potkua, sillä vanha vuoden 1984 kaavan mitoitus ei mahdollista alueen kehittämistä maakuntakaavan mukaiseksi virkistys- ja matkailutoiminnan solmupisteeksi. Muun muassa tämän takia rakennusoikeuden nosto olisi ollut kaupunginhallituksen mielestä perusteltua.

Kupungin suunnitelmista ja kaupunginvaltuuston ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymisestä valitettiin, jonka Vaasan hallinto-oikeus tutkittuaan kumosi.

Valituksen tehneet tahot pitävät aluetta ja sen vesistöä liian pienenä kaavan laajentamiselle. Myöskään toteutuessaan kaavoitus ei kohtelisi alueen kaikkia omistajia ja asukkaita tasapuolisesti.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivusta KHO:n päätös ei riemastuttanut.

– Otimme pettyneinä vastaan tiedon ranta-asemakaavan lopullisesta kumoutumisesta. Tämä on merkittävä takaisku Valkealammen alueen kehittämissuunnitelmiin. Meidän on seuraavaksi tutkittava tarkasti, olisiko kaavaa järkevä valmistella vielä pienempänä kokonaisuutena eli vähäisemmällä rakennusoikeuden lisäyksellä vai luopua alueen kaavoitustavoitteista kokonaan. Nyt kumottu kaava oli kuitenkin merkittävästi suppeampi kuin aikaisemmin hallinto-oikeudessa kumottu kaava. Valkealammen alueella on joka tapauksessa merkittävä asema kaupunkilaisten virkistysalueena, minkä takia olemme halunneet turvata alueen säilymisen omistuksessamme.

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI