Alajärven valtuusto päätti ryhmäkokoustamisen jälkeen ryhtyä myymään kaavatontteja yhdellä eurolla – kaupat vain yksityisille!

0

NYT PÄÄSET HANKKIMAAN PERHEELLE UUDEN KODIN RAKENNUKSEN HINNALLA!

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti muutosesitysten ja ryhmäkokoustauolla tehtyjen sopimisten jälkeen ryhtyä markkinoimaan ja myymään heikosti kaupan tehneitä kaava-alueen tonttejaan. Toimenpiteellä halutaan saada samalla myös ”stoppia” väen liukenemiselle ulos paikkakunnalta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu esitteli maanantain (25.3.)  kokouksen loppusuoralla puheenjohtajiston ja valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelun tuloksena tehdyn muutetun päätösesityksen

Alkujaan teknisen toimen ideoinnista alkunsa saanut kampanja-ajatus sai ympärilleen seuraavanlaiset kehykset:

Kampanja-aikaa lyhennettin alkuperäisestä reilusta vuodesta noin puolella ( kampanja-aika 2.5.–20.12.2019 ). Alajärven kaupungin myynnissä olevia omakotitalotontteja myydään 1 eurolla/tontti. Tontin kauppakirja tulee olla allekirjoitettuna kampanjan käynnissäoloaikana. Ostajana voi olla vain yksityinen,yksi tontti rakentajaa kohti ja rakentaminen tulee aloittaa yhden vuoden kuluessa tontin kauppakirjan allekirjoituspäivästä.
Huomioitavaa on, että mikäli rakentamista ei ole aloitettu tontin kauppakirjan allekirjoituspäivästä yhden (1) vuoden kuluessa, kauppa puretaan ja sakkomaksuna peritään ennen tonttikampanjan alkua voimassa ollut tontin hinta elinkustannusindeksillä korotettuna. Tonttien edelleen luovutus rakentamattomana on luonnollisesti kielletty.
Kampanjan aikana tontteja ei voi varata.

Alajärvellä haetaan rakentamiseen voimakasta piristystä

Valtuusto päätti myös, että aiemmin tontin ostaneille ei synny oikeutta hakea hyvitystä kaupungilta aiemmin ostamistaan tonteista.

Tämän lisäksi valtuusto myöntää uutena 4 000 euron arvoisen rakentajan palvelusetelin Alajärvellä toimiviin yrityksiin niille yksityisille omakotitalorakentajille, jotka rakentavat muille kuin 1 euron kampanjatonteille Alajärvellä.

Rakennuslupa tulee olla haettu kampanja-aikana 2.5.–20.12.2019. Rakentaminen tulee aloittaa vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä. Palvelusetelin voi lunastaa, kun rakennuksen ensimmäinen viranomaiskatselmus on tehty.

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI