AA-OULU_mini

Alajärven kaupunginvaltuusto ”istui” perinteisen pitkän ja samalla vuoden 2018 viimeisen valtuustokokoontumisen. Viime maanantain ”joulukokous” aloitettiin kaupungin traditioita noudatellen yhteisellä, maittavalla jouluruokailulla. Joulupöydän antimien jälkeen suunnattiin Alvariinista tutummalle Alvar Aallon tielle ja kaupungintalon huoneista tutuimpaan eli valtuustosaliin. Kello iltaviideltä aloitettiin ja kymmeneltä lopeteltiin. ”Joululoma” sai alkaa lähes kaikilla hyvillä mielin.  VIDEOT

Tuo, jälleen yhden valtuustovuoden päättävä, kokous oli samalla myös perinteisesti tulevan kauden talousarvion säätämistä. Keskustelua, puheita ja tarvittaessa äänestämistä. Vaikka kokouksen asialistaa on puheiden mukaan yritetty vuosia lyhentäa, silti oli listalle kerääntynyt jälleen muitakin päätettäviä asioita, kuin vuoden viimeiselle kokoukselle toivottu pelkkä talousarvio- ja taloussuunnitelmapaketin läpikäyminen. Kokous eteni kaikkien mieliksi ja onneksi jouhevasti ja ilman suurempia rasitteita. Talousjohtaja Tapani Kotanen sai kuitenkin korjattavakseen muutamia asiakohtia lopulliseen talousarvio- ja taloussuunnitelmakirjaan.

VIDEO

Alajärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Antti Joensuun terveiset

 

VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja talousjohtaja Tapani Kotanen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Palmu esittelivät aluksi kuntatalouden ja Alajärven kaupungin talouden yleistä tilannetta, kaupungin talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020–2021.

Ennen varsinaista talousarvioestyksen läpikäyntiä käyttivät kaikkien puolueiden edustajat omat ryhmäpuheevuoronsa seuraavassa järjestyksessä: Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarmo Hänninen, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Joensuu, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Anne Matokangas, Sinisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Tiistola, Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Pekka Matintupa ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli Ketola.

Kaupunginvaltuusto ei jättänyt kiveäkään kääntämättä käydessään läpi talousarviokirjaa luku luvulta.

Käyttötalouden elinkeinotoiminta kohdassa valtuutettu Olli Ketola esitti Marjo Vistiahon kannattamana, että aluemarkkinointiin lisätään 7.000 euroa niin, että kokonaismääräraha on 15.000 euroa. Ketolan esityksestä äänestettiin ja se hyväksyttiin äänin 18-16. Euroja tultaisiin Ketolan mukaan käyttämään muun muassa Alajärven yrittäjien kaupan kehittämisryhmän tukitoimintaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti Jukka Joensuun johdolla, että Alajärven Ankkureille osoitetaan kaupungin 150-v juhlavuonna vuodelle 2019 kertaluoteinen avustus 25.000 euroa. Ankkurien moninaista markkinointiarvoa kaupungille ei liiemmälti arvostettu tässäkään valtuustossa. Kokoomuksen pieni korotusesitys kaatui äänetyksen jälkee selvin luvuin 24-9.

Olli Ketola esitti ryhmäesityksenä, että hoito- ja hoivapalveluihin lisätään lisäresurssien palkkaamiseen +500.000 euroa. Valtuutettu Jaakko Aho kannatti Ketolan esitystä. Tämä esitys kaatui kuitenkin selvin lukemin 28-6 hallituksen perusturvan laatimien laskelmien ja arvioiden pohjalta tekemälle alkuperäiselle esitykselle.

VIDEO

Vt. hallintojohtaja Sanna Matintupaa muistettiin ja kiitettiin kaupunginvaltuuston kokouksen aluksi hallintojohtajan toimen ”tuuraamisesta”. Muistolahjaa olivat luovuttamassa valtuuston pj Antti Joensuu, hallituksen pj Sari Palmu ja kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Alajärven lukion tietokonehankinnoista poistetaan oppilaiden omavastuu 20.000 euroa. Lisäksi kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Palotorin esiintymislavan keittiön rakentamiseen ja ensikalustamiseen varataan 15.000 euroa.

Keskustan valtuustonryhmä esittää, että uuden paloaseman rakentamiseen varataan vuodelle 2019 määräraha 1,2 milj. euroa ja vuodelle 2020 varataan määräraha 2,8 milj. euroa.

Markku Tiistola esitti, että Lohijoen yli menevälle sillalle rakennetaan kaiteet.

Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti Markku Tiistolan kannattamana, että Paavolan koululle varataan vanhan osan ulkoseinäpintojen kunnostus, ikkunoiden uusimista/kunnostamista ja sisätilojen uudelleen järjestelyihin vuodelle 2020 190.000 euroa. Suunnitteluun vuodelle 2019 varataan 10.000 euron määräraha.

Markku Leppäkangas esitti Anne Matokankaan ja Jukka Joensuun kannattamana, että Koskenvarren kevyen liikenteen rakentamisen määräraha 450.000 euroa varataan vuodelle 2019. Väylän rahoittamisessa ja itse väylässä siltoineen on vielä paljon solmuja aukomatta.

Markku Sillanpää esitti Tuomo Tallbackan kannattamana, että jäähallin, yleisurheilukentän ja tennishallin piha-alueen päällystämiseen lisätään 5.000 euroa, jotta piha-alueelle jäävä metsäpalanen voidaan siistiä ja ottaa mahdollisesti paikoitusalueeksi. Määräraha vähennetään puistojen rakentamisesta.

Anne Matokangas esitti Pirjo Kantokosken kannattamana, että Rannankylän urheilukentän kunnostamiseen varattua määrärahaa leikataan. Vuodelle 2019 määräraha olisi 40.000 euroa ja vuodelle 2020 varattaisiin 47.000 euron määräraha.

Kaupunginvaltuusto kokousti viisi tuntia (jpnews.fi)

Investointiesitysten jälkeen puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajisto siirtyivät puoleksi tunniksi ”kabinettikeskusteluun”.

Kokoustamis tauoltaan palattuaan puheenjohtajistot esittivät yllämainittujen investointiesitysten sijasta yksimielisesti seuraavaa:

– Alajärven lukion tietokonehankinnoista pienennetään oppilaiden omavastuu 10.000 euroon.

– Uuden paloaseman rakentamiskustannuksiin varataan vuodelle 2019 määrärahaa tasan miljoona euroa ja vuodelle 2020 varataan tasan kolmen miljoonan euron määräraha.

– Paavolan koululle varataan vanhan osan ulkoseinäpintojen kunnostukseen, ikkunoiden uusimiseen/kunnostamiseen ja sisätilojen uudelleen järjestelyihin vuodelle 2020 190.000 euroa. Suunnitteluun vuodelle 2019 varataan 10.000 euron määräraha.

– Koskenvarren kevyen liikenteen rakentamisen määräraha 450.000 euroa varataan vuodelle 2019. Kaupunki aikoo aloittaa oman osuutensa Kurejoentien risteyksestä Ankkuri-kentän puolelta vajaan puolentoista kilometrin matkan Seppälän asemakaavalueelle saakka, jossa siirrytään tien toiselle puolen.  Asian lopulliseen etenemiseen Väärämäentien risteykseen vaikuttavat valtionapuehto ja neuvottelu ELY keskuksen kanssa.

– Lohijoen sillankaiteiden rakentaminen Koskenvarrella (Väärämäentie) sisällytetään vuoden 2019 käyttötalousosaan.

– Jäähallin, yleisurheilukentän ja tennishallin piha-alueen päällystämisen laajentamista varten varataan yhteensä 35.000 euroa.

– Rannankylän urheilukenttä saa pitää alkperäisen kaupunginhallituksen esityksen mukaisena  määrärahan juoksuradan ja eri suorituspaikkojen kunnostamiseksi.

Puheenjohtaja Antti Joensuu tiedusteli, voidaanko yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajistojen tekemä esitys. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sopuisan yksimielisesti puheenjohtajistojen esityksen.

Muilta osin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020–2021.

VIDEO

Alajärven kaupungintalon isäntä ja kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

(Kuvat ja videot: jpnews.fi/JK)


 

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI