Alajärvi ei koskisi nykyiseen veroäyriin – kiinteistöveroon ”kehyskorotuksia”

0

Alajärven kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentti pidetäisiin ennallaan, joten kaupungin tuloveroprosentti olisi sama suuruinen, kuin vuosi sitten aavistuksen maakunnan keskiarvoa lehentynyt 21,75. Hallitus esittää yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettavaksi kuluvan vuoden 0,93:sta vuodelle 2018 1,03:een.

 

Tuloveron asettamisen perusteluina kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin talous on saatu vuoden 2016 tilinpäätöksessä tasapainoon ja taseeseen kertynyttä ylijäämää on mahdollisuus käyttää puskurina kireämmän taloudenpidon aikana.
Välitilinpäätöksen 7/2017 perusteella voidaan arvioida, että taseeseen kertyneet ylijäämät tulevat säilymään, jopa hieman kasvavan. Vastaavasti valmistelussa olevan talousarvion 2018 perusteella voidaan kuitenkin arvioida lievän kasvupaineen vaikuttavan varsinkin käyttötalouspuolella. Näin ollen varovainen tuloveroprosentin pitäminen ennallaan näyttäisi olevan mahdollista ja perusteltua.

Alajärven kaupungin tuloveroprosentti v. 2017 on ollut 21,75 %. Koko maan tuloveroprosentti on keskimäärin 19,91 % ja Etelä-Pohjanmaan 21,23 %.

Viimeisimmän (20.9.2017) Kuntaliiton julkaiseman veroennustekehikon mukaan nykyisillä veroprosenteilla Alajärven kaupungin verokertymäksi arvioidaan vuodelle 2018 seuraavaa:

• tulovero 24.063.000 euroa (muutos vuoden 2017 talousarvioon -0,9 % / -221.000 €)
• kiinteistövero 2.237.000 euroa (-0,5 % / -12.000 €)
• yhteisövero 2.458.000 euroa (+18,9 % / 390.000 €)
Verotulot yhteensä 28.758.000 euroa (muutos edellisen vuoden talousarvioon +0,5 % / 157.000 €).

Välitilinpäätöksen mukaan kaupungin talous on pysynyt talousarviossa jopa hieman myönteisemminkin. Jos kehityskulku on edelleen loppuvuoden suotuisaa, vuoden 2017 tuloksen voidaan arvioida muodostuvan noin 2 M€ ylijäämäiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin tiukkaa käyttötalouskuria ja sitä, ettei muun muassa erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja ennustetuissa verotuloissa tule dramaattista muutosta huonompaan.

Vuoden 2018 talousarviot ovat osittain vielä valmistumassa lautakuntakäsittelyyn.
Talousarvion laatimista on vaikeuttanut käyttötalouden kustannusten kasvu. Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin ennustaa, että mikäli tasapainottamista ei pystytä suorittamaan, tuleva talousarvio on noin kaksi miljoonaa alijäämäinen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit
ovat seuraavat:
(Vero-% ja  Tuottoarvio)
– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03 1.076.000
– vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 969.000
– muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 189.000
– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 38.000
– yleishyödyllisten yhteisöjen kiint.veroprosentti 0,00 0
– voimalaitokset 3,50 2.000
Yhteensä 2.274.000

 


JÄTÄ KOMMENTTI