Alajärvi laittoi Nelimarkka-museon taidevarastohankkeen jäihin

0
Joten kuten

Joten kuten suihkusi vielä maakuntamuseon sisääntuloportin vesisuihkulähde heinäkuussa 2011 (Kuva: K-Media/kuvapalvelu)
Rakennuskustannusten yllättävää suurempi nousu pyöräytti, tapojen mukaan, hankkeen suunnittelupaperit takaisin uudelleen arvioitavaksi.

Alajärven kaupungin hallituksen mielestä alkuperäisessä rakentamissuunnitelmassa tulisi pysyä ja siksi se näkee, että Nelimarkka-museon suunnittelutoimikunta on etsittävä mahdollisia keinoja rakennuskustannusten alentamiseksi parhaalla katsomallaa tavalla hankintalain puitteissa siten, että hanke pysyy talousarviossa.

Valtuuston hankkeeseen vuoden 2012 talousarviossa varaamilla rahoilla ei voi tehdä museon vanhan osan saneerausta ilman valtuuston päätöstä.

Aika ja hulppeasti nousseet rakentamiskustannukset tekivät tepposet alkuperäiselle rakentamissuunnitelmalle?

Ohessa historiaa ajassa taaksepäin.

Sivistyslautakunta esitti (28.11.2006) Alajärven kaupunginhallitukselle ja-valtuustolle Nelimarkka-museon uuden taidevaraston hanketta rakentamisohjelmaan vuodelle 2011. Ja arvioi, että hanke toteutettaisiin sillä edellytyksellä, että ulkopuolista rahoitustukea saadaa vähintään 50%.

Alajärven kaupungin vujoden 2011 talousarviossa ja talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2012-2014 on hyväksytty Nelimarkka-museon varaston rakentamiseen vuodelle 2011  757 000 euron määräraha. Määräraha oli ehdollinen (ulkopuolinen rahoitusosuus 70%, 529 900)

Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt jo Alajärven kaupungille / Nelimarkka-museolle valtionavustuksena 280 000 euroa käytettäväksi  museon varastorakennushankkeeseen.

Myöskin Nelimarkka-Rahasto säätiö on myöntänyt (26.4.2011) tukea Nelimarkka-museon taidevaraston rakentamiseen 252 000 euroa. Tuessa on ehto, että kaupunki sitoutuu toteuttamaan museoalueeseen kuuluvan niin sanotun Nelimarkka-huvilan mahdolliset korjaustyöt, ja että taidevaraston rekennustyöt aloitettaisiin viipymättä.

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti (23.5.2011) olleessa kokouksessaan yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen.

Vuodelle 2011 talousarvioon oli budejetoitu kyseessä olevaan kohteeseen kokonaisuudessaan 757 000 euroa, josta käytettiin samaisena vuonna suunnittelutyöhön (10/2011) ainoastaan 18 740 euroa.

Vuoden 2012 talousarvion budjetoitiin vielä pienempi summa 707 000, joten alkuperäisestä budjetista ”haihtui” vuoden vaihtuessa  jonnekin  31 260 euroa?

Rakennusurakalle pyydetyistä tarjouksista halvimmat ylsivät noin 830 700 euroon ja näiden lisäksi kohteesee kohdistuu vielä suunnittelukustannuksiakin 55 100 euroa.
Eli kohde tulisi maksamaan kokonaisuudessaan 885 815 euroa.
Lisämäärärahan tarve on hankkeen aikana kasvanut siten 178 815 euroa.

Koska ulkopuolinen rahoitus pysyisi euromäärältään entisen kaltaisena (yhteensä 532 000) tulisi Alajärven kaupungin kustannuksiksi yhteensä 353 815 euroa ( osuus hankkeen rahoituksesta 39,94%)

Nyt Nelimarkka-museon suunnittelutoimikunta esittää, että Alajärven kaupunki myöntää hankkeelle 178 815 euron lisämäärärahan. Toisena vaihtoehtona on alistaa suunnittelijat etsimään suunnitelmamuutoksilla hankkeelle kokonaiskustannuksia alentavia tekijöitä ja ratkaisuja.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI