Alajärvi valaisee, kaavoittaa sekä investoi rakentamiseen

1

Alajärven teknisen toimen ajankohtaistiedotteesta poimittuna voidaan todeta Alajärven satsaavan pitemmmän aikavälin säästämiseen, johon kuuluu muun muassa katuvalaisimien polttimoiden vaihto nykyaikaiseen vähän virtaa kuluttavaan ja tehokkaasti valaisevaan LED- tekniikkaan. Alajärvellä on vireillä ajankohtaisia kaavoitushankkeita niin tuulivoimapuistoista kuin keskustan kortteleista ja kokonaan uudesta asuinalue”lähiöstä”. Uudis- ja remonttirakentaminen liittyy liikuntaan, vapaa-aikaan, hoivaan ja terveyteen.

 

 

Katuvalaistuksen valaisimien muuttaminen Led-valaisimiksi

Alajärven kaupungin katualueet on pääosin valaistu elohopeahöyrylampuilla. Kaupunki on varannut 2016−2017 määrärahan valaistuksen muuttamiseksi Led-valaisimiksi. Valaisimia on muutettu seuraavasti:

– Koulukeskus – Kartanotie 10 kpl – Palosuvanto 4 kpl – Luomantie ja Mikinpuro 50 kpl – Alvar Aallon tie, Kirkkotien alku, Välikatu, Hoiskontie, Kaupintie, Pappilantie 86 kpl – Luoma-aho−Vimpelin risteykset 14 kpl – Keskustan mustat pylväät 122 kpl – Maxin ympyrä, ABC, Tiiratie + klv 4 kpl – lisäksi muutama  muu yksittäinen valaisin 14 kpl

Muutoksen kohteina on ollut yhteensä 313 katuvalaisinta.

 

Ajankohtaisia kaavoitushankkeita Alajärvellä

 

Alajärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Louhukankaan ja Möksyn tuulivoimaosayleiskaavat tammikuussa 2015. Yleiskaavakartoissa on osoitettu yhteensä 39 tuulivoimalan rakennuspaikkaa. Kaavoista valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset kesäkuussa 2016. Vaasan hallinto-oikeuden hylkäyspäätöksen jälkeen kaavoista valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiaan saadaan arviolta loppuvuodesta 2017.

Valituksista johtuen noin 200 miljoonan euron rakennushankkeen toteutuminen viivästyy noin kolmella vuodella. Tämän suuruusluokan investoinnilla on merkittävä vaikutus alueen työllisyystilanteeseen erityisesti rakennusvaiheessa, mutta myös rakennusvaiheen jälkeen. Tämänhetkisten arvioiden mukaan kaupunki saisi kaavanmukaisesti toteutetuista tuulivoimaloista noin miljoonan euron vuosittaiset kiinteistöverotulot.

Kortteleiden 18 ja 19 asemakaavoitus on hyväksymisvaiheessa. Kaavassa keskustaa pyritään kehittämään kaupunkimaisempaan suuntaan mahdollistamalla tiiviimpi rakentaminen rakennusoikeutta ja kerroslukua nostamalla sekä tarkistamalla alueiden käyttötarkoituksia nykyisiä tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on kehittää vetovoimainen, elävä keskusta, joka sisältää monipuolisia palveluja, asumista ja työpaikkoja.

Lähiaikojen tavoitteena on uuden asuntoalueen kaavoittaminen. Myös uusien teollisuustonttien tarve on jatkuvaa, joten teollisuusaluettakin tulisi kaavoittaa lisää. Kaavoitushankkeita hidastaa kaupungin omistamien kaavoitukseen soveltuvien alueiden puuttuminen. Kaupungin kehittämisen kannalta tärkeään maapolitiikkaan tulisikin nyt panostaa reilusti.

 

Väliaikakatsaus kaupungin investointirakentamiseen

 

Alajärven ylipainehallin hanketilanne
Ylipainehallin rakennuslupa on myönnetty teknisen lautakunnan kokouksessa torstaina 9.3.2017. Luvan myöntämisen jälkeen lupapäätös on lähetetty Elylle, joka käsittelee hankkeen rahoituspäätöksen. Tekninen toimisto valmistelee urakka-asiakirjoja, urakkatarjouspyynnöt pyritään saamaan laskentaan maaliskuun aikana. Hankkeen on tarkoitus olla valmiina 1.11.2017 mennessä.

Hammashoitolan rakentamistilanne
Hammashoitola valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, tällä hetkellä kohteessa on meneillään tasoitus- ja maalaustyöt sekä talotekniikka LVIS lisäksi ulkovuoren osittainen uusiminen. Valmiusaste 80 %.

Terveyskeskuksen lisätilojen rakentamistilanne
Terveyskeskuksen saneerauksen ja laajennuksen 1-vaiheen ensiavun laajennus, aloitus 27.4.2017 valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Rakennustyöt aloitetaan valmistelevilla töillä, muun muassa työmaa-alueen rajauksella ja purkutöillä. Terveyskeskuksen päivittäinen liikenne ohjataan pääsisäänkäynnin kautta. Henkilökunnan autopaikoitus sairaalan sillanpuoleisesta päästä siirtyy entiselle kaupungin keskusvaraston piha-alueelle joen toiselle puolen

Uuden päiväkodin rakentamistilanne
Vuoden 2016 syyskuussa aloitettu päiväkoti Mäntymäen rakennusurakka on edennyt hyvin. Työmaan yleisaikataulu on noin kuukauden etuajassa ja uusi päiväkoti luovutetaan tilaajalle kesäkuussa.

Tällä hetkellä päiväkodissa menossa olevia työvaiheita ovat muun muassa märkätilojen kaakelointi- ja väliseinien tasoitetyöt, lämmönjakohuoneen asennukset, ilmanvaihto-kanaviston asennukset ja sisäpuolen johdotustyöt. Piha-alueiden pohjatyöt saatiin tehtyä jo viime syksynä ja nyt keväällä tehdään vielä pintakerrokset ja leikkialueet.

Kehitysvammaisten asumisyksikön suunnittelu
Kehitysvammaisten asumisyksikön suunnittelu käynnistyy kevään aikana. L-1 tason suunnitelmien laatimisesta on tehty konsulttisopimus alajärveläisen Arkkitehtitoimisto Tuomela Ky:n kanssa ja suunnittelutoimikunnan ensimmäinen kokous tullaan pitämään lähiaikoina. Asumisyksikön koko on alustavasti noin 500 m2 sisältäen 8 ryhmämuotoista asuntoa ja 2 tukiasuntoa.

Teknisen lautakunnan esitys on, että asumisyksikkö tulee sijoittumaan niin sanottuun sairaalan rantaan, Kultakämmenen rakennuksen taakse ja tontilla tehdäänkin juuri muun muassa maaperätutkimusta. Maaperätutkimuksen tulokset tulevat määrittämään rakennuksen perustamistavan.


 

PTV-viinimyymälä_250620

1 KOMMENTTI

  1. Julkisen puolen investoinnit ovat edenneet todella hyvin Alajärvellä. Mitä sitten tulee yksityisen sektorin investointeihin niin luulisi heidän kiinnostuvan pikku hiljaa Alajärvestä ja sen tarjoamasta potentiaalista. Palvelut ovat paranemassa kaupungissa. Esimerkiksi Möksyyn voidaan rakentaa suurta laskentatehoa edellyttävä datakeskus kunnille, kaupungeille ja teknisille yrityksille, joka hankkeena maksaa vähintään 100 – 200 miljoonaa euroa. Työllisyysvaikutus on noin 100 henkilöä datakeskuksen valmistuttua.

    Möksyn sijainti on lisäksi hyvä: se sijaitsee 400 kilovoltin Fingridin kantaverkon välitttömässä läheisyydessä. Mitä pohjoisempana datakeskus sijaitsee niin sitä vähemmän se tarvitsee virtaa ja jäähdytysvettä palvelinten jäähdyttämiseen. Yhdessä laitoksessa on keskimäärin noin 1000 palvelinta. Kouvolan Sanomien viime syksyisen uutisen mukaan Google -hakukoneyhtiö hakee laajenemismahdollisuuksia Haminassa ja yhteensä noin 30 datakeskushanketta on kaiken kaikkiaan vireillä Suomessa.

JÄTÄ KOMMENTTI