Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä | Hotelli-ravintolan kauppa vahvistui

0
Alavuden kaupungintalo
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 12.4.2021

Alavuden kaupunki ja Vesa Keskinen ovat sopineet Alavuden kaupungin keskustassa sijaitsevan hotelli-ravintolan kiinteistön kaupasta. Kaupunginhallitus vahvisti kaupan, joka käsittää sekä tontin että hotellirakennuksen.

Talousarviovalmistelun yhteydessä todettiin, että Alavudella varhaiskasvatuspaikkojen tarve on lisääntynyt ja lakimuutosten vuoksi ryhmäkoko pienentynyt. Tämä on johtanut uusien ryhmisten perustamiseen kaupungin keskustaan usein nopeallakin aikataululla. Tervanallen päiväkodin laajentamisen mahdollisuutta on nyt tarkasteltu, ja laajennukselle asetetaan suunnittelutyöryhmä. Luottamushenkilöistä ryhmään nimettiin Jorma Lamminmäki, Anu Katajamäki, Eila Koskinen ja Pentti Ahopelto

Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavoitus on käynnistymässä. Asiasta toimitetaan maanomistajille tieto. Kaupunginhallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville, sekä kuuluttaa rantaosayleiskaavoituksen 1. vaiheen vireilletulon.

Hallituksen sote-uudistuksen lainsäädännön edetessä on tulevien hyvinvointialueiden valmistelua varten asetettava väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Tässä vaiheessa toimielintä kokoaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Kuusiokuntien seutuneuvosto kokoontuu 14.4.2021 keskustelemaan seudun yhteisestä ehdotuksesta VATEn jäseneksi. Alavuden kaupunginhallitus päätti esittää seutuneuvostolle seudun edustajaksi Juha Tiainen (varaedustaja Liisa Heinämäki)

Alavuden kaupunki on nimennyt päättyvälle kaudelle Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen kolme lautamiestä. Kaupunginhallitus totesi käräjäoikeuden tiedusteluun, että kaupungilla ei ole huomautettavaa Alavuden kaupungin lautamiesten lukumäärästä.

OVTES:in mukainen paikallisen järjestelyerän käyttö 1.4.2021 alkaen hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti ostaa kaupan ja palvelujen reservialueeksi merkityn rakentamattoman maa-alueen VT 18 ja Kuulantien väliltä Koliston alueelta.

Kuntavaalien aikataulun muutoksista johtuen nimettiin uudelleen vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Heikki Teppo.

Ilmoitusasioissa todettiin mm. että kaupunki on vuokrannut Tuurinportin alueen liiketontit 8.4.2021 Veljekset Keskiselle.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI