Alavuden kaupunginvaltuusto kokousti 21.10. – esillä muun muassa ILTATÄHTI-BONUS aloite

0
Alavuden kaupungintalo (Johanna Yli-Kaatiala/jpnews.fi)
Teksti ja kuva: Johanna Yli-Kaatiala/J-Pnews

Alavuden kaupunginvaltuuston kokouksessa oli paikalla 33 valtuutettua ja kaksi (2) varavaltuutettua. Nykyisin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Toni Juurakko (kesk).

Valtuusto hyväksyi selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksesta.

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8. kertoi, että käyttötalous on toteutunut elokuun loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen tulos on -1878 tuhatta euroa. Tämä johtuu verotulojen ja rahoitustuottojen heikosta kertymästä. Ongelmana on ollut tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ongelmat, sekä verokorttiuudistus. Ennusteen mukaan Alavuden kaupungin verotulot tulisivat toteutumaan 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienempänä.

Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Alhaisen korkotason johdosta sijoitussalkun tuotto on jäänyt huomattavasti budjetoitua pienemmäksi.

Toimintakatteen toteutumaprosentti 66,5 % on hieman ajankohtaa nähden parempi. Kaikkien palvelualueiden on kuitenkin syytä pyrkiä säästöihin huomioiden kaupungin heikentyneen tulokertymän.

Nettoinvestointien toteutumaprosentti on 52,9 %. Osa investoinneista on lähtenyt hieman viiveellä liikkeelle ja osa on siirtynyt toteutettavaksi ensi vuonna.

Vuoden 2019 talousarvioon tehtiin määrärahamuutoksia. Käyttötalouteen esitetyt menolisäykset ovat yhteensä 331 856 euroa. Summa koostuu mm. sote-palveluiden hinnantarkistuksesta ja yläkoulun purkukustannuksista. Tuloslaskelman tuloihin esitettiin siirrettäväksi valtionosuuskompensaatio 620 tuhatta euroa, jonka Rinteen hallitus siirsi maksettavaksi jo tänä vuonna ensi  vuoden sijaan. A-Pesun osingonjako tuottaa 50 t€. Rahoitustuottojen vähennys on 350 t€. Lisää määrärahaa tarvitaan poistoihin 340 t€, sekä Kuussoten peruspääoman alentamisesta johtuvan kuntayhtymäosuuden arvonalennukseen 105 t€.

Esitetyt muutokset ovat nettovaikutukseltaan -181 000 €.

Valtuutettuja puhututti esimerkiksi Jokivarren jätevesiverkosto tai työllisyystilanne.

Alavuden kaupunki osallistuu vapaaehtoisen Etelä-Pohjanmaan SOTE-kuntayhtymän valmisteluun. Kaupunki edellyttää, että jatkovalmisteluissa huomioidaan palveluista vastaavan Kuusiolinna Terveys Oy:n toiminta- ja palveluntuotantoedellytykset. Lopullinen päätös kuntayhtymään osallistumisesta tehdään myöhemmin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki Jussi Maijalan johdolla valtuustoaloitteen, jossa perättiin lisää sopivankokoisia vuokra-asuntoja sopivista paikoista paikkakunnalle töihin tuleville asukkaille, sekä myös senioriasuntoja.

Perus-Kristillisten valtuustoryhmän tuella Pentti Ahopelto (KD) teki aloitteen Lapsiystävällisestä Alavudesta. Se korottaisi kaupungin lahjoittamien ostoskorttien summamäärää 200 eurosta 400 euroon lapsen syntyessä. Lisäksi Ahopelto esitti sisaralennuksia päivähoitomaksuihin, sekä ”iltatähti”-bonusta, jos perheeseen syntyisi lapsi vielä yli viiden vuoden kuluttua edellisestä.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI