Alavuden kaupunginvaltuuston kokous 27.1.2020

0
Alavuden kaupungintalo (Johanna Yli-Kaatiala/jpnews.fi)

Johanna Yli-Kaatiala/J-Pnews

ALAVUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kunnan uudet sijoitusperusteet. Edelliset perusteet oli vuodelta 2009, joten ne olivat jo käyneet vanhoiksi. Pykälä aiheutti useamman puheenvuoron, joita käyttivät muunmuassa Lasse Anttila ja Jari Kortesmäki. Tiivistetysti sanottuna kannettiin huolta siitä, että kaupungin rahoista pitää pitää hyvää huolta ja että sijoitussalkku hajautetaan varmalle pohjalle kohtuutuotolla. Koska korot ovat olleet pitkään alhaiset, on se myös vaikuttanut tuotto-odotuksiiin. Uutena mukaan tulee asuntosijoittaminen.

Toisessa pykälässä käsiteltiin uuden asuntoalueen, Aurinkorannan, asemakaavaa. Kaavaehdotuksesta tuli seitsemän lausuntoa, muttei yhtään muistutusta. Lausuntojen perusteella ei ollut tarvetta muutoksiin. Keskustelua herätti mm. läheisen ampumaradan ja asuntoalueen välinen suhde. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Maijala, Hautala ja Mäkelä. Maankäyttöinsinööri Kimmo Toivola korosti, että asiaa on tutkittu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

Kolmannessa pykälässä käsiteltiin Töysän järvien rantaosayleiskaavoitusta. Tarkoituksena on, että koko kaupungissa on yhteneväiset periaatteet. Valtuutettu Hautala esitti, että myös alle hehtaarin saaret ja lammet pitäisi huomioida. Keskustelussa päädyttiin kuitenkin siihen, että edetään suunnitellusti ja edelleen voi toki hakea poikkeuslupaa tarvittaessa. Pykälään lisätään ponsi, että myös alle hehtaarin lammet huomioitaisiin tulevaisuudessa kaavoituksessa. Valtuutettu Kallioniemi oli huolestunut kiinteistöveron tilanteesta. Jos on kolme rakennuspaikkaa, niin veroa alkaa mennä vasta sitten kun niistä ensimmäinen myydään.

Pykälässä neljä kaupunginhallitus esitti, että asuntotoimiston toimistopäällikön virka lakkautetaan edellisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Tämä puolestaan aiheutti muutoksia hallintosääntöön. Alavuden vuokra-asunnot osakeyhtiön uusi toimitusjohtaja on Riitta Jaskari. Valtuutettu Mäkelä korosti, että tekninen lautakunta ja vuokra-asunto-osakeyhtiö hyödyntäisivät resursseja puolin ja toisin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Alavuden kaupunki uudistaa viestintäperiaatteitaan. Uutuutena on esimerkiksi facebookin aktiivinen käyttö, jolloin kokouksista, yrityskuulumisista ja tapahtumista tiedoitetaan entistäkin ajantasaisemmin. Käytössä on myös Instagram- ja Twitter-kanavat. Kaupungin verkkosivuilta löytyy niin palauteboksikin, kuin kokousten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen, siltä osin kuin ne ovat julkisia. Valtuutettu Maijala kehui, että nyt ollaan oikealla tiellä, mutta toivoi parempaa viestintää esimerkiksi valtuutettujen suuntaan. Valtuutettu Mäkelä penäsi, että mobiilisovelluksen käyttöönottoa pitäisi yhä harkita. Kehityspäällikkö Ulla Koivisto vakuutti, että asia on edelleen selvityksen alla. Mobiilisovelluksen avulla voisi entistäkin paremmin pitää yhteyttä kaupungin, asukkaiden ja esimerkiksi matkailijoiden välillä.

Varsinaisen kokouksen jälkeen oli Sanna Järvensivu Nuorisopalvelu Marttisesta Virroilta esittelemässä ”Nuorten ääni kuuluviin osallisuuden edistämisellä ja tiedolla johtamisella” -hanketta. Mukana oli myös hankekoordinaattori Sini Tuuri, sekä kaupungin nuorisovaltuuston edustajia. Nuorilta tuli muun muassa ehdotus Nuva-kummista, jossa yksi tai muutama valtuutettu pitäisi yhteyttä erityisesti nuorisovaltuuston kanssa. Nuorten mukaan, kun nuoria saadaan osallistumaan päättämiseen, sitouttaa se enemmän omaan kotipaikkakuntaan ja sitä myöten paluumuuttokin voisi tulla helpommin kyseeseen opintojen jälkeen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI