Aluehallintovirasto | Hoivakotipalvelutuottaja Attendo MedOnelle huomautus!

0
AA-OULU_mini
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Attendo MedOne Hoiva Oy:lle päätöksellään 21.3.2011 huomautuksen, koska palveluntuottaja ei ole huolehtinut Vastamaja nimisen hoivakodin ammatillisen hoitohenkilöstön riittävyydestä.

Aluehallintoviranomaisen tarkastusten perusteella antamista kehotuksista huolimatta Attendo MedOne Hoiva Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan Vastamajan hoitohenkilöstön mitoituksen pitää olla korkeampi vaihtoehto 0,6 työntekijää asukasta kohti ja muuta henkilökuntaa 0,1 työntekijää asukasta kohti sillä perusteella, että osa asukkaista on muistisairaita ja/tai psyykkisesti ja fyysisesti pitkäaikaissairaita henkilöitä. Kyseiset asukkaat tarvitsevat paljon hoivaa ja huolenpitoa, ja lisäksi hoitotyöntekijöiden vastuualueeseen kuuluu avustavia keittiö- ja siivoustehtäviä. Niin ikään hoivakodin toimintaympäristön rakenteelliset puitteet kuten monikerroksisuus ja sokkeloiset sekä kapeat kulkuväylät aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeita.

Suosituksen mukaisen mitoituksen toteutuminen on tärkeää asiakkaiden turvallisuuden ja työntekijöiden työhyvinvoinnin kannalta. Riittävä mitoitus turvaa sen, että hoitovastuussa ovat koulutetut työntekijät työvuoronsa aikana. Hoivakodin kaikille asukkaille tulee turvata laadukas ja hyvä hoito kaikkina vuorokauden aikoina.

Henkilöstömäärä seurannassa vuoden 2012 loppuun

Attendo MedOne Hoiva Oy:n tulee antaa aluehallintovirastolle henkilöstömäärän toteutumasta selvitys kaksi kertaa vuodessa kesäkuun lopun ja joulukuun lopun tilanteen mukaan 31.12.2012 asti. Selvityksessä tulee olla eriteltynä luvanvaraiseen tehostettuun palveluasumiseen ja ilmoituksenvaraisen päivätoimintaan osallistuvan henkilöstön määrä ja koulutus.

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI