ELY | Evijärven säännöstelyn muutosmahdollisuutta selvitetään

0

Evijärven kunta, alueen osakaskunnat ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat tiistaina 19.6. neuvotelleet Evijärven säännöstelystä ja päätyneet selvittämään säännöstelyn tavoitevyöhykkeen mahdollista nostoa. Tilaisuudessa sovittiin, että Evijärven kunnostusta edistävä KOHO-hanke laatii järven rantakiinteistöjen omistajille asiaa koskevan kyselyn ja 29. elokuuta järjestetään Evijärvellä yleisötilaisuus.

Vuonna 1991 annetun lupapäätöksen mukainen Evijärven säännöstelyn tavoitevyöhyke N60-korkeusjärjestelmässä on 61.60 – 61.75 (Evijärven omassa korkeusjärjestelmässä 160,95–161,10), mutta tavoitetasoa on viime vuosina ylitetty 5 – 10 sentillä. Tänä vuonna on palattu lupapäätöksen mukaiselle tavoitevyöhykkeelle, jota useat ranta-asukkaat pitävät liian matalana.

Evijärven kunta, osakunnat ja ELY-keskus jatkavat keskustelua syksyllä, kun rantakiinteistöjen omistajille suunnatun kyselyn tulokset ovat käytettävissä. Jos tavoitevyöhykkeen nostoa kannatetaan laajamittaisesti, niin kunta ja ELY-keskus aloittavat syksyllä säännöstelyn muutossuunnitelman laatimisen. Mahdollinen säännöstelyn muutos pyritään tekemään niin, että sillä ei ole vaikutusta Ähtävänjoen muuhun säännöstelyyn. Evijärven nykyisen säännöstelyluvan haltija on ELY-keskus.

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI