Evijärven säännöstelypatoa ryhdytään kunnostamaan

0
Evijärveläisen taidemaalarin Reijo Kivijärven taulu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Evijärven pintaa säätelevän Kaarenhaaran säännöstelypatoa tulevan kesän ja syksyn aikana. Kunnostustyö aloitetaan toukokuun puolivälissä ja se valmistunee marraskuun aikana.

Padon kunnostustyö sisältää padon keskimmäisen sektoriluukun alapuolisen pohjalaatan korjauksen, padon kynnyksen korjauksen sekä siipimuureissa olevien tiiviste- ja pielirautojen uusimisen. Lisäksi uusitaan tiivisteet sekä hiekkapuhalletaan ja maalataan sektoriluukku. Urakan suorittaa Rakennusliike A. Salonen Kokkolasta.

Kunnostustöiden aikana Evijärven pintaa normaalisti säätelevä keskimmäinen sektoriluukku ei ole käytössä, vaan juoksutus tapahtuu tulvaluukkujen kautta. Kunnostuksella ei ole vaikutusta Evijärven ensi kesän ja syksyn säännöstelyyn. Evijärven vedenpinta nousee säännöstelyluvan mukaisen kevätalennuksen jälkeen normaalille tavoitevyöhykkeen tasolle N60 +61,60–61,75 m kesäkuun alkuun mennessä.

Syksyllä 2017 Evijärven Kaarenhaaran padon kuntotarkastuksessa havaittiin rakennevaurioita. Tämän jälkeen sektoriluukun alapuoli kuivattiin ja pato tarkastettiin korjaussuunnitelman tekemiseksi. Pahiten vaurioituneita padon betoniosia korjattiin jo viime syksynä.

Evijärven säännöstelystä ja säännöstelypadon kunnostuksesta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kunnostustyön kustannusarvio on yhteensä noin 300 000 euroa.

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI