Haastattelusarja – Soinilaisia yrityksiä – soinilaislähtöisiä yrittäjiä (osa 2) KOHIWOOD OY

0
AA-OULU_mini
Ilmakuva Kohilta

Kohiwood Oy Ltd on Soinissa toimiva puuteollisuuden yritys, joka työllistää yli 70 työntekijää. Yritys sahaa puutavaraa 125.000 m3 ja tuottaa liimalevyä 20.000 m3, sekä pellettiä 30.000 tonnia. Yritys tuottaa massiivista liimalevyä, huonekalukomponentteja. Yritys on panostanut voimakkaasti automatioon ja lisännyt yritysostoja.

Esitimme yrityksen toimitusjohtaja Hannu Sunille muutaman ajankohtaisen kysymyksen.

Hannu Suni
  • Onko Suomen taloudella epävarmuutta ”ilmassa”?

Talouden epävarmuus näkyy tällä hetkellä erityisesti viennin hiipumisena. Kotimainen kysyntä ei riitä kannattelemaan bruttokansantuotetta tavoitellulla tasolla. Ennusteet hitaasti talouskasvusta näyttävät osaltaan vahvistavan negatiivista kehitystä.

  • Teollisuustuotanto Suomessa kasvaa, metsäteollisuuden tuotanto pienenee, onko näin?

Joillain toimialoilla, kuten metalliteollisuudessa kotimainen kysyntä ja vienti vielä vetää, mutta metsäteollisuuden näkymät ovat vuoden 2008 tapaan synkät. Oikeastaan näyttäisi siltä, että kaikilla metsäteollisuuden sektoreilla näkymät ovat heikenneet nopeasti keväästä 2019. Erityisen nopeaa ja jyrkkää lasku on ollut sahateollisuudessa. Syksyn aikana useimmat sahat ovat ilmoittaneet tuotannonrajoituksista. Vientihinnat ja kysyntä ovat romahtaneet ja toisaalta sahoilla on vielä käsissään kalliilla ostettua raakapuuvarantoa.

Kanavakuivaamo vuodelta 2016
  • Miten vaikuttaa Britannian EU-ero tai Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota Kohiwoodiin?

Alkuvuodesta myynti Iso-Britanniaan kasvoi melkein kolmikertaiseksi ja se kuvaa brittien pessimististä odotusta tulevaan Brexitiin. Kaupan vaikeutumisen ja hintojen nousun pelossa varastoja on täytetty. Nyt alkusyksystä kauppa Iso-Britanniaan onkin pudonnut oletetusti alle keskimääräisen. Kiinan ja USA:n kauppakiistat taas heijastuvat yleisesti maailmanmarkkinoihin ja sitä kautta Kohiwoodin tilauskanta on pudonnut. Vahva alkuvuosi merkitsee kuitenkin sitä, että kokonaisuudessaan kuluvasta vuodesta tulee myynnillisesti hyvä. Tuleva vuosi merkitsee kuitenkin todennäköisesti tuotannonrajoituksia.

  • Saako Kohiwood riittävästi hyvälaatuista puuta?

Tilanne näytti reilu vuosi sitten vaikealta sellun hinnan ja tuotannon noustessa poikkeuksellisen vahvasti. Koska Kohiwood käyttää sellupuun kanssa samankokoista raaka-ainetta, vaikutti sellun kysyntä raakapuun tarjontaan pienentävästi ja hintaan voimakkaasti nostavasti. Pitkäaikaiset raami-sopimukset ja hyvät henkilökohtaiset suhteet toimittajiin pitivät raakapuun tarjonnan kuitenkin siedettävällä tasolla. Nyt tilanne on taas ”normalisoitunut” sellun kysynnän pienentyessä. Odotukset ovat, että se näkyisi myös hinnan alentumisena. Vastaus tiivistettynä on, että Kohiwood saa riittävästi puuta tämänhetkiseen tarpeeseen.

Robotti työssä
  • Onko Kohiwoodilla riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä?

Vastaus on samanlainen, kuin edelliseen kysymykseenkin, eli tämänhetkiseen tarpeeseen Kohiwood on saanut riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Vaatimus osaamisesta on kuitenkin kasvussa. Yhdessä alueen työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa on mietittävä koulutuspolkuja ammatillisen osaamisen kasvattamiseksi. Automaation ja robottisaation tulo tuotantoon muuttaa perinteistä työtä nopeasti.

  • Onko suhteet Soinin kuntaan kunnossa?

Soinin kunnan kanssa on hyvässä yhteistyössä varauduttu tuleviin tarpeisiin mm. laajentamalla teollisuusaluetta uudella kaavoituksella ja suunnittelemalla parannuksia teollisuusalueen tiejärjestelyille. Suhteet kuntapäättäjiin ja kunnan virkamiesjohtoon ovat hyvät ja keskusteluyhteys on jatkuvaa.

  • Mitkä olisivat toiveet kuntapäättäjille?

Kohiwood ei odota erityiskohtelua, mutta yritystoiminnan laajuus huomioiden tietyt infraan tehtävät panostukset ovat tietenkin mittasuhteiltaan suurempia. Kohiwood on ollut ja on aina valmis kertomaan kuntapäättäjille yrityksen näkymistä ja suunnitelmista. Yrityksissä on oikeastaan jatkuvasti vireillä uusia suunnitelmia, joita ei yleiseen keskusteluun ole heti mahdollista tuoda liike-salaisuuksiin viitaten. Liian aikainen julkistaminen voi joskus aiheuttaa merkittävää vahinkoa liiketoiminnalle, joten keskustelujen tulee aina alku-vaiheessa olla luottamuksellisia. Jälkikäteen tarkasteltuna asioiden käsittelyn tulee kuitenkin olla läpinäkyvää kaikenlaisten ”suhmurointi”-epäilysten poistamiseksi. Kuntapäättäjät ovat aina tervetulleita tutustumaan yritykseen.

  • Tulevaisuudesta

Edellä kirjoittamaani viitaten tulevaisuuden uusista suunnitelmista kerrotaan siinä vaiheessa kun niistä voidaan kertoa jotain konkreettista. Tällä hetkellä tärkeintä on kaiketi kertoa, että perusliiketoimintaa on tarkoitus edelleen kehittää, automaatioastetta kasvattaa ja suunnata investoinnit tuotannon varmistamiseen ja läpimenoaikojen lyhentämiseen.


 

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI