Hallituksen uusin esitys muuttamassa traktorin ajokorttivaatimukset

0

Halllituksen tänään antamassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorttilakia ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettua lakia. Esitys liittyy maa- ja metsätaloustraktoreiden hyväksyntää ja markkinavalvontaa koskevaan Euroopan unionin asetukseen ja sen toimeenpanon edellyttämiin ajoneuvolain muutoksiin. Esitys sisältää ehdotukset traktorin kuljettamista koskeviksi ajokortti- ja ammattipätevyyssäännöksiksi nykyistä nopeampien traktoreiden markkinoille tulon ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtuvien muutosten johdosta.

Uudessa ehdotuksessa huomattavin muutos entiseen on se, että traktorin ajokorttivaatimukset määritellään jatkossa traktorin suurimman rakenteellisen nopeuden perusteella ja 40-60 km/h kulkevaa traktoria saisi kuljettaa jo 16-vuotiaana.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan, että ajokortin suoritusvaatimuksiksi riittäisivät jatkossa teoriakoe ja käsittelykoe.

Ammattipätevyyttä ei vaadittaisi. Nopeimpien, yli 60 km/h kulkevien traktoreiden kuljettamiseen vaadittaisiin yhä auton ajokortti. Ministeriö kertoo myös, että traktorin kuljettajalta vaadittaisiin ammattipätevyyskoulutus vain silloin, kun kuljettaminen edellyttää kuorma-autokorttia. Yksityisissä ei-kaupallisissa ajoissa ei vaadittaisi ammattipätevyyttä.

Torstaina annetun esityksen mukaan kokonaismassaltaan alle 3500 kiloa painavia traktoreita saisi kuljettaa B-luokan henkilöautokortilla. Painoluokka 3500-7500 kg edellyttäisi C1-luokan korttia. Tätä painavampia saisi kuljettaa C-kortilla. Peräkärryn vetämiseen tarvittaisiin vastaavasti BE-, C1E tai CE-luokan kortti.

JÄTÄ KOMMENTTI