Hongisto kysyy hallitukselta syrjäseutujen joukoliikenteen turvaamisesta

0
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan liikenneministeriö on luopumassa nykyisin käytössä olevasta, kaikille kuljetusyhtiöille kelpaavasta seutulipusta ja kehittämässä tilalle uutta lippujärjestelmää.

Seutulippujärjestelmän lakkauttamisella olisi harvaan asutulle maaseudulle merkittäviä vaikutuksia, sillä lehtitietojen mukaan linja-autoliiton toimitusjohtaja on todennut että ”bussit eivät enää kulje syrjäkylillä 2014, jos liikenneministeriö ajaa seutulippujärjestelmän alas.” Toimitusjohtaja perustelee väitteensä sillä että uusi lippujärjestelmä ei ehdi valmiiksi 1.7.2014, kun nykyiset liikennöintisopimukset päättyvät ja jos seutulipun tulevaisuudesta ei ole varmuutta vuonna 2014, niin liikennöitsijät ehtivät lopettamaan kannattamattomat reitit.

Kansalaisten keskuudessa hämmennystä herättää hallituksen tempoileva liikennepolitiikka, sillä ohjelmassaan hallitus lupaa turvata toimivan joukkoliikenteen maalla ja kaupungeissa. Kuitenkin valtio aikoo jo ensi vuoden budjetissa jakaa harva-alueille erittäin tärkeistä seutulippujen tuista neljäsosan keskisuurille kaupungeille. Kun tukea ohjataan keskisuurille kaupungeille, jää vastaavasti tukea vaille pieniä paikkakuntia ja harvaan asuttua maaseutua. Linja-autoliiton laskelmien mukaan tuen ulkopuolelle jäisi noin 280 kuntaa.

Maaseudulla, kaukana kuntakeskuksen palveluista, asuu yhä enemmän seniorikansalaisia, jotka menettävät ajo-oikeuden terveydellisistä ja iästä johtuvista syistä. Kun poliisi peruuttaa ajo-oikeuden lääkärintodistuksen perusteella, loppuu oman auton käyttö, mutta liikkumisen tarve ja asiointimatkat eivät lopu.

Vaikka ajo-oikeus olisikin, niin monesti oman auton käyttöä rajoittavat polttoaineen korkea hinta, kohonneet ajoneuvojen ylläpitokustannukset ja erityisesti kelirikkoaikoina huonokuntoiset syrjäseutujen tiet, joten joukkoliikennevälineiden käyttö on monesti taloudellisesti järkevämpää kuin yksityisautoilu. Myös ympäristönäkökohdat suosivat julkista liikennettä, jota seutulippujärjestelmä mainiosti tukee. Seutulippujärjestelmät ovat lisänneet julkisen liikenteen käyttöä selvästi sekä mahdollistaneet joukkoliikenteen ja sen käytön säilymisen alueilla, joilla joukkoliikenne olisi muuten taantunut.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen miten seutulippujärjestelmän lakkauttaminen vaikuttaa nykyisin toimiviin julkisiin kulkuyhteyksiin – linja-autovuoroihin ja pitääkö hallitus joukkoliikennevälineitä yksityisautoilua ekologisempana vaihtoehtona sekä miten hallitus aikoo toimia että joukkoliikenne turvataan harva-alueilla vähintään nykytasolla myös tulevaisuudessa?

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

Reijo Hongisto /ps

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI