J-P:n PERUSTURVA | Alajärven ja Vimpelin yli 70 vuotiaille liukuesteet kenkiin

0
Liukastumisonnettomuuksista tehdyssä elvityksissä on tullut ilmi, että yhden euron sijoittaminen ennaltaehkäisyyn säästäisi 10 euroa tapaturmien sairaanhoitokuluista.( Arkistokuva)

Perusturvalautakunnan jäsenet Olli Ketola ja Arja Keisala ovat allekirjoittaneet 21.11.2017 perusturvalautakunnalle esityksen kenkien liukuesteiden hankkimisesta yli 70-vuotiaille ennaltaehkäisevänä toimintana. Esityksen mukaan lonkkamurtuma on operaationa kallis ja jos yksikin tapaturma pystytään estämään, on investointi tuottanut taloudellisen tuloksen.

Asian tiimoilta Alajärven kaupunginvaltuusto on myös hyväksynyt yksimielisesti vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäesityksen kokouksessaan 27.11.2017, jonka mukaan kenkien liukuesteiden hankintaan ikäihmisille varataan rahaa 10.000 euroa.

Hankketta tukevana perusteluna käytetään myös valtakunnallista hoitoilmoitusrekisteriä, jonka mukaan Suomessa hoidettiin leikkauksella vuonna 2016 noin 7500 lonkkamurtumaa. Merkittävä osa (noin 20%) murtumista tapahtuu tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Kaatumisten määrä on pitkäaikaisessa laitoshoidossa
olevilla yli kaksinkertainen kotona asuviin nähden.

Lonkkamurtuma on vakava iäkkäiden kaatumisvamma. Se johtaa usein liikunta- ja toimintakyvyn heikentymiseen. Lonkkamurtuman riskiä voidaan pienentää puuttumalla kaatumisriskiä suurentaviin ja luun lujuutta heikentäviin tekijöihin. Iäkkäiden kaatumisriski pitää tunnistaa. Tämä koskee varsinkin iäkkäitä, joilla on jo ollut kaatumisia. Heidän tilanteensa tulee arvioida laaja-alaisesti ja kaatumisriskiä suurentaviin tekijöihin tulee puuttua.

Tiedossa on myös, että lonkkamurtuman tärkeimmät riskitekijät ovat korkea ikä, aiempi murtuma, osteoporoosi, heikentynyt liikuntakyky ja lihasheikkous, tupakointi, runsas alkoholin käyttö, D-vitamiinin puute, huono ravitsemustila, diabetes, aivoverenkiertohäiriöt, Parkinsonin tauti, lääkkeiden käyttö (uni, psykoosi, masennus)
ja Alzheimerin tauti.

Lonkkamurtumista yli 90% tapahtuu kaatumisen seurauksena, joista pääosa tapahtuu sisätiloissa. Myös jäiset, hiekoittamattomat tiet ovat todennäköisiä liukastusonnettomuuksien paikkoja, samoin kuin taloyhtiöiden ja liikekeskusten piha-alueet.

Ennaltaehkäisevä toiminta koetaan ensisijaiseksi toimintatavaksi.

Yli 70- vuotiaita on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella yhteensä 2202 asukasta, joista alajärveläisiä on 1678 ja vimpeliläisiä 524. Kenkien liukuesteillä voi joiltain osin ehkäistä yli 70-vuotiaiden kaatumisriskiä. Kenkien liukuesteitä on useita eri malleja, joista yhtenä esimerkkinä on kaupunkikenkien kanssa sopivat liukuesteet, joissa ei ole nastoja. Niiden pito perustuu hiekkapaperimaiseen pintaan, joka tarttuu tukevasti jäähän. Näitä
liukuesteitä ei tarvitse riisua pois jaloista kauppaan mennessä, sillä ne eivät jätä lattiaan jälkiä.

Alajärven kaupunginvaltuuston varattua vuoden 2018 talousarvioon 10 000 euroa kenkien liukuesteiden hankintaan, on perusteltua esittää Vimpelin kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle muutosta vuoden 2018 talousarvioon siten, että myös Vimpeli varaa yli 70-vuotiaille kenkien liukuesteiden hankintaan 2500 €.

Perusturvalautakunnan johtaja Tanja Penninkangas ehdottaa perusturvalautakunnalle, että se päättää hankkia kenkien liukuesteet kaikille 70-vuotiaille, jotka haluavat ottaa ne käyttöönsä. Hän esittää samalla Vimpelin päättäjille, että he varaisivat ehdotetun summan vuoden 2018 talousarvioon liukuesteiden hankintaa varten.

Aihe on esillä yhtenä asiana perusturvalautakunnan kokouksessa 19.12.2017.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

JÄTÄ KOMMENTTI