JÄRVI-POHJANMAA | Lomituspalveluihin tulossa muutoksia 2016 alusta

0
Naudat sisällä
Vuosilomaoikeus säilyisi edelleen vain päätoimisilla kotieläintuotantoa harjoittavilla maatalousyrittäjillä
Järvi-Pohjanmaan lomatoimi tiedottaa:
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen lomituspalvelulain muuttamiseksi. Muutosehdotusten tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö sopusointuun EU-lainsäädännön kanssa sekä toteuttaa pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa esittämä säästövaatimus.

Suurin säästö syntyy tilojen ja tätä kautta lomitustarpeen vähenemisen myötä. Esityksen mukaan vuosilomalomaan oikeutetut maatalousyrittäjät saisivat edelleen maksutta 26 päivää vuosilomaa kalenterivuodessa.

Maatalousyrittäjän vuosiloman 2016 hakeminen

Alajärven paikallisyksikkö on postittanut lomakkeet vuosiloman hakemista varten ja ne tulee palauttaa lomatoimistoon viimeistään 11.12.2015.

Ne voi täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa myös Melan nettisivuilta osoitteessa www.mela.fi tai Alajärven kaupungin omilta kotisivuilta www.jarvi-pohjanmaa.fi.

Kotieläimiä olisi oltava vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä

Vuosilomaoikeus säilyisi edelleen vain päätoimisilla kotieläintuotantoa harjoittavilla maatalousyrittäjillä. Kasvinviljelijät eivät enää ensi vuonna saisi sijaisapua ja kotieläintiloilla hoidettaisiin lomituspalveluna vain päivittäin välttämättömiä kotieläinten hoitotöitä, jotka kuuluvat lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Sijaisapua olisi haettava aina kirjallisesti ennen lomituksen alkamista

Kirjalliseksi hakemukseksi katsotaan myös sähköinen hakemus. Sijaisapua ei enää annettaisi aikuiskoulutukseen, tuottajajärjestöjen kokouksiin, omiin häihin tai 50-vuotissyntymäpäiviin. Sijaisapua työkyvyttömyyden perusteella saisi yli 20 päivää kalenterivuodessa vain siinä tapauksessa, että toimittaa lomatoimistoon myönteisen sairauspäivärahapäätöksen. Kuntoutustuen ajalle annettava sijaisapu päättyisi, kun työkyvyttömyyden alkamisesta on kulunut 3 vuotta.

Palvelumaksuihin tulisi korotuksia

Tuetun maksullisen lomituksen maksu nousisi 13,5 euroon tunnilta ja täysin maksullinen lomitusapu maksaisi 35 euroa tunnilta. Sijaisavusta perittävään maksuun esitetään maltillista korotusta. Jatkossa myös valvontakäynneistä veloitettaisiin 33 euroa käyntikerralta ja varallaolosta 5 euroa tunnilta.

Itse järjestetty lomitus muuttuisi yrittäjäpohjaiseksi

EU:n säädöksistä johtuen itse järjestetyssä lomituksessa korvattaisiin jatkossa vain ennakkoperintärekisteriin merkityn lomituspalveluyrittäjän tuottamat palvelut. Itse järjestetyssä lomituksessa lomittajana voisi toimia vain sellainen henkilö, joka ei ole saman maatalousyrityksen yrittäjä tai tämän perheenjäsen. Saman maatalousyrityksen yrittäjän tai perheenjäsenen osittainkin omistama yritys ei voisi myöskään tuottaa lomituspalveluja itse järjestetyssä lomituksessa. Itse järjestetystä lomituksesta korvattaisiin 26,50 euroa tunnilta ja se maksettaisiin suoraan lomituspalveluyrittäjälle.

Esitys lakkauttaisi palvelusuunnitelmien teon

Lomahallinnon työn vähentämiseksi hallitus esittää, että paikallisyksiköt eivät enää tekisi maa-talousyrittäjille palvelusuunnitelmia. Sen sijaan työturvallisuuslain edellyttämiä työolosuhdekartoituksia lomitushallinnon on tehtävä edelleen, jos maatalousyrittäjä käyttää kunnan lomituspalveluja.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI