JÄRVI-POHJANMAA | Maanviljely tehokkaammaksi tilusjärjestelyllä

0

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi järjesti kevättalvella alueensa viljelijöille 15 keskustelutilaisuutta. Tilaisuuksien tarkoituksena oli saada ideoita keinoista, millä pystytään kehittämään alueemme maataloustuotantoa ja parantamaan sen kannattavuutta. Tilusjärjestelyt tulivat esille kaikissa keskustelutilaisuuksissa. Asian eteenpäin viemiseksi järjestettiin tiedotustilaisuus Alajärven ja Vimpelin viljelijöille 12.6. Lakeavaarassa. Tilaisuudessa oli paikalla noin 20 viljelijää. Tilaisuuksia jatketaan niin, että isompi tilaisuus järjestetään Soinin ja Lehtimäen viljelijöille ja pienempiä tilaisuuksia kiinnostuksen mukaan. Viime viikon tilaisuuden perusteella ainakin pari uutta tiedotustilaisuutta järjestetään syksyn aikana.

 

Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppalan mukaan tilusjärjestelyllä tarkoitetaan nykyisen pirstoutuneen tilusrakenteen järjestelyä. Järjestelyn tarkoituksena on koota maanomistajien pieniä ja hajallaan sijaitsevia peltolohkoja yhtenäisemmiksi ja lähemmäksi talouskeskusta. Samassa yhteydessä on mahdollista uudistaa tie- ja kuivatusverkkoa, jolloin järjestelystä saadaan vielä enemmän hyötyä.

Tilusjärjestely etenee yhteydenoton jälkeen seuraavasti:

  1. Tiedotustilaisuudet
  2. Tilusjärjestelyselvityshakemus
  3. Tilusjärjestelyselvitys
  4. Suunnittelu
  5. Toteuttaminen

 

– Maanmittauslaitos järjestää tiedotustilaisuuden tilusjärjestelystä kiinnostuneiden maanomistajien pyynnöstä. Tilaisuudessa maanomistajat voivat pyytää tilusjärjestelyselvityksen tekemistä, tiedottaa Kuoppala

Tilusjärjestelyselvitys tehdään maanomistajien aloitteesta. Selvitys on maksuton maanomistajille. Siinä kartoitetaan alueen nykytilanne ja muutosmahdollisuudet tilusrakenteen parantamiseksi. Samalla tutkitaan mahdollisuudet vaihtoihin, maan myyntihalukkuuteen, valtion maanhankintaan sekä eri alueiden välisiin vaihtoihin.

– Lasketaan, onko tilusjärjestelyllä kannatusta maanomistajien keskuudessa ja millaisen järjestelyn he haluavat. Arvioidaan mahdollisen hankkeen kustannukset ja hyödyt. Lopuksi maanomistajat itse päättävät hakevatko he varsinaista tilusjärjestelyä. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset, ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus, kertoo Kuoppala

Tilussijoitus suunnitellaan osakkaiden kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Neuvottelujen tulokset vahvistetaan tilusjärjestelyssä. Samalla ratkaistaan myös tilusten vaihtumisen ajankohta. Vaihtuvien tilusten arvojen erotus korvataan maanomistajien välisinä tilikorvauksina.

Tilusjärjestely parantaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta. Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelyskustannuksia. Hyvällä kiinteistörakenteella pystytään hyödyntämään uutta teknologiaa sekä tehokkaita koneita. Lisäksi luodaan elinvoimaisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Maanmittauslaitos ja Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi toivovat yhteydenottoja ja aktiivisuutta tilusjärjestelyjen eteenpäin viemiseksi.

 


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI