Järvi-Pohjanmaa ostaa päivystysvuoroja Seinäjoen kaupungilta

0
Järvi-Pohjanmaan perusturva päätti hyväksyä päivystystoiminnan ostamisesta Seinäjoen kaupungilta 1.7.2013 alkaen.

Seinäjoen terveyskeskuksen kanssa on neuvoteltu mahdollisuutta tarjota ensiapupäivystystä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen asukkaille (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) siten, että 1.7.2013 alkaen yhteistoiminta-alueen ensiapupäivystys toimisi Seinäjoella niin sanotussa y-talossa joka päivä klo 20-22 sekä lisäksi viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-10. Muuten Järvi- Pohjanmaan yhteispäivystys toimii Alajärvellä ja yöpäivystys Seinäjoella keskussairaalassa kuten aikaisemminkin.

Alajärvellä on tehty päätös päivystysajan lyhentämisestä talousarvion 2013 yhteydessä. Järjestämisvastuussa olevan kunnan tulee osoittaa asukkailleen päivystyspiste kaikkina vuorokauden aikoina. Seinäjoen terveyskeskus suhtautuu yhteistyöhön myönteisesti ja valmistelu ensiapu-päivystyksen siirrosta ko. aikoina on käynnistynyt.

Järvi-Pohjanmaalla on tällä hetkellä ajanvarauksellinen päivystys.

Uusi päivystysasetus on tulossa voimaan, tämän hetkisen tiedon mukaan, vuonna 2013. Päivystyspisteiden läpikäyminen valtakunnallisesti tulee olemaan välttämätöntä.

Seinäjoella ensiapupäivystys hoidetaan omien lääkäreiden toimesta. Valmistelussa lähtökohtana on, että henkilökunnan työmäärä ei saa nousta kohtuuttomasti. Tulevaisuudessa on tarpeen, että yhteistoiminta -alue osoittaa päivystävän lääkärin y-talon päivystyspisteeseen. Vuorot jyvitetään alueen asukkaiden päivystyksen käytön ja tuntimäärien mukaan. Valmistelun lähtökohtana on, että ensiapupäivystyksessä hoitoon pääsyn kriteerit ovat samat Järvi-Pohjanmaan ja Seinäjoen yhteistoiminta-alueen asukkaille. Kaikille potilaille tehdään kiirellisjärjestys eli triage, ja heidät hoidetaan sairauden perusteella oikeassa hoitopaikassa. Potilaat hoidetaan siten sairauden kiireellisyyden vaatimassa järjestyksessä.

Koska Seinäjoen kaupunginsairaalassa on sairaalakäytössä liian vähän paikkoja, ei Järvi-Pohjanmaan potilaita ole mahdollista ottaa hoitoon terveyskeskuksen osastolle. Vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat siirretään jatkohoitoon Alajärvelle tai kirjoitetaan lähete erikoissairaanhoitoon. Koska ko. aikana päivystyksellisestä toiminnasta vastaa Seinäjoki, ohjautuvat vanhustenhuollon ja terveyskeskusten osastojen konsultaatiot tarvittaessa myös ensiapupäivystykseen. Konsultaatioiden toimivuuden parantamiseksi ja turhien potilassiirtojen välttämiseksi pyritään ottamaan käyttöön henkilökunnalle oiretarkastuslomakkeet ja hoitosuunnitelmien ajantasaisuuteen kiinnitetään huomiota.

Tiedotusvastuu muutoksesta on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella.

Sopimus ensiapupäivystysyhteistyöstä on voimassa 1.7- 31.12.2013. Loppuvuoden aikana seurataan käyntimääriä, arvioidaan yhteistyön toimivuutta ja henkilökunnan riittävyyttä. Loka- marraskuussa käydään jatkoneuvottelut ja kokemusten perusteella arvioidaan jatkoa. Lähtökohtaisesti Seinäjoki on valmis yhteistyötä myös jatkamaan.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI