Järvi-Pohjanmaa | Pentti Honkolasta alueen johtava rakennustarkastaja – kolmannen rakennustarkastajan virka lakkautetaan

0
AA-OULU_mini
Rakennus- ja ympäristölautakunta on esittänyt Järvi-Pohjanmaan aluevaliokunnalle ja -neuvostolle, sekä edelleen alueen kunnille että, jatkossa Järvi-Pohjanmaan rakennusvalvonnassa toimii vain kaksi rakennustarkastajaa, joista toinen on johtava rakennustarkastaja. Johtavan rakennustarkastajan virkaan siirretään suostumuksensa mukaisesti rakennusinsinööri Pentti Honkola Soinista.

Nykyinen kolmas rakennustarkastajan virka lakkautetaan 1.1.2015 lukien edellytyksellä että johtavan rakennustarkastajan virkajärjestelyt on hyväksytty.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialajohtajaksi esitetään valittavaksi ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa.

Johtavan rakennustarkastajan virka on tullut avoimeksi edellisen viranhaltijan Mikko Heikkilän siirtyessä eläkkeelle 1.7.2014 lukien. Rakennustarkastaja Pentti Honkola on toiminut viransijaisena 1.5.2014 alkaen 30.6.2014 saakka ja tämän jälkeen va. johtavana rakennustarkastajana 1.7.2014 lukien.

Honkola on antanut suostumuksen 25.8.2014 jossa hän toteaa että on käytettävissä johtavan rakennustarkastajan virkaa täytettäessä henkilöstötoimikunnan 22.8.2014 tekemän esityksen ja ehtojen mukaisesti.

Aluevaliokunta totesi, että johtavan rakennustarkastajan viran sijoituspaikka on yhteistoimintasopimuksen mukaan Vimpeli.

Järvi-Pohjanmaan neuvoston hyväksymät muutokset tulevat voimaan 1.2.2015 lukien, mikäli kuntien valtuustot hyväksyvät järjestelyt yhdenmukaisin päätöksin.


PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI