Järvi-Pohjanmaa| Perusturvalautakunnalle ehdotetaan ilta – ja lauantaivastaanoton järjestämistä 2015 Alajärven terveyskeskuksessa

0

Lautakunnan talousarvioehdotuksessa 2015 on taloudellisesti varauduttu järjestämään päivystys sekä vastaanotto vain arkisin klo 8-16. Uudessa säästämiseen perustuvassa mallissa kaikki ilta- ja viikonloppupäivystyspalvelut  olisi ostettu Seinäjoelta. Lautakunta on ottanut ilta- ja lauantai-päyvystysasian uudelleen käsittelyy pohtiakseen vielä muitakin vaihtoehtoja. Perusturvalautakunta kokoontuu huomenna tiistaina.

Asiaa valmistelleiden v. peruspalvelujohtaja Tanja Penninkankaan, vs. ylilääkäri Petri Vartiaisen ja vs. talouspäälikkö Erna Hillin laskelmien mukaan perusturvan tämän hetkisellä lääkäritilanteella pystytään järjestämään kyseinen arkipäiville ajoittuva toiminta. Päivystysasetuksen muutoksen myötä perusturva ei voi järjestää päivystyspalveluita klo 16 jälkeen, koska käytössä ei ole laboratorio- ja röntgenpalveluita. Vastaanottopalveluita voidaan järjestää joko ajanvarausvastaanottona tai kiirevastaanottona käytössä olevien resurssien puitteissa.

Lautakunta halusi ottaa vastaanottotoiminnan järjestämisen uudelleen käsittelyyn linjaten valmisteluun neljä eri vaihtoehtoa:

1) vastaanotto vain arkisin klo 8-16 (joka on talousarvioehdotuksen mukainen)

2) vastaanotto arkisin 9-16 + la 10-16

3) vastaanotto ma-to 8-18, pe 8-16 + la 10-16

4) vastaanotto ma-pe 8-18 + la 10-16

Vaihtoehto yksi (1) on lautakunnan talousarvioehdotuksen 2015 mukainen ja sitä käytetään kustannusten vertailukohtana, jossa muutos talousarvioehdo-tukseen on 0 euroa.

Kustannuksia muodostuu hoitajien ja lääkärien palkkakustannuksista, hoitotarvikkeiden tarpeen kasvusta ja vastaanottotulojen lisääntymisestä. Vastaanottotoiminnan jatkaminen iltaan sekä viikonloppuun vähentää luultavammin jonkin verran päivystyskäyntejä Seinäjoelle.

Kustannusten laskennassa on huomioitu, että kyseisinä aikoina käytössä on sekä lääkäri- että hoitajavastaanotto.

Perusturva halusi tuoda pohdintaan myös viidennen (5) vaihtoehdon , jossa lauantaina olisi vain hoitajavastaanotto + 2 x ½ h etälääkäriyhteys.

Kustannusvaikutukset edellä mainituille viidelle eri vaihtoehdoille olisivat seuraavan kaltaiset:

1) vastaanotto ma-pe klo 8-16 ……… 0 euroa

2) vastaanotto arkisin 9-16 + la 10-16………– 46 000 euroa

3) vastaanotto ma-to 8-18, pe 8-16 + la 10-16………-108 000 euroa

4) vastaanotto ma-pe 8-18 + la 10-16……….– 121 000 euroa

5) vastaanotto ma-pe 8-18 + la 10-16 (etälääkäri)………..– 93 000 euroa

Vaihtoehto kaksi (2) onvalmistelijoiden mielestä haasteellinen, koska asiakkaat ovat tottuneet, että vastaanotto alkaa jo klo 8.00.

Vs. ylilääkäri Vartiainen esittää perusturvalautakunnalle, että viikonloppuvastaanotto järjestetään 1.1 2015 alkaen vaihtoehto neljän(4) mukaisesti: ma-pe klo 8-18 + la klo 10-16

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI