Järvi-Pohjanmaa savuttomaksi kesäkuun alusta lähtien

2
AA-OULU_mini

Järvi-Pohjanmaan kunnat sanovat ei tupakalle

Järvi-Pohjanmaan kunnat ovat julistautumassa 1.6.2012 savuttomaksi yhteistoiminta-alueeksi.

Savuttomuuteen siirtyminen tapahtuu kaksivaiheisesti; 1.6.2012 Järvi- Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen työpaikat siirtyvät savuttomuuteen, henkilöstölle järjestetään vieroituskursseja tupakasta ja he saavat yksilöllistä tukea työterveyshuollosta.

Työryhmä valmistelee Savuton Järvi-Pohjanmaa -tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelman. Ohjelma sisältää henkilökunnan ja eri-ikäisten kuntalaisten tupakasta vieroitukseen, tupakoinnille altistumista ja tupakoinnin aloittamista ehkäisevät toimenpiteet.

Tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelman tarkoituksena on myös kaupungin henkilöstön terveellisten elämäntapojen edistäminen järjestämällä työterveyshuollon tukitoimia tupakoinnin vähentämiseksi ja tupakoinnista kokonaan luopumiseksi. Työterveyshuolto järjestää kaupungin henkilöstölle intensiivitukea tupakoinnin lopettamiseen.

Tupakointiin puututaan aktiivisesti vastaanotoilla ja järjestetään tupakoinnin vieroitusryhmiä. Tupakoinnin lopettamiseksi tehdään myös aktiivista valistustyötä. Lisäksi henkilöt, jotka haluavat muutosta omaan tupakointiin, voivat itse ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon.

Tupakointi työaikana

Alajärven kaupunki, Soinin ja Vimpelin kunnat päättävät siirtymisestä savuttomuuteen 1.6.2012, joka tarkoittaa, että ”henkilökunnan tupakointi kielletään työaikana. Kielto ei koske lakisääteisiä lepotaukoja.” Työaikaan kuulumattomalla ruokailutauolla sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kannanoton mukaan myös virka- ja työehtosopimusten mukaisilla, työaikaan luettavilla kahvitauoilla, tupakointi on sallittua.

Työpaikan työaikoihin liittyviä pelisääntöjä ja mahdollisuuksia työterveyshuollon tukitoimiin käsitellään henkilöstön kanssa työpaikkakokouksissa. Ensisijaisena keinona tupakoimattomuuden edistämisessä on henkilön tukeminen tupakoimattomuuteen.

Tärkeää on asian ottaminen henkilön kanssa puheeksi ja tarvittaessa ohjata hänet työterveyshuoltoon.

Valmistelun pohjana laaja kysely

Valmistelun tueksi on tehty henkilöstölle kysely. Kyselyssä kartoitettiin Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta alueen henkilöstön suhtautumista tupakointiin ja savuttomaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen. Kartoitettiin myös miten henkilökunnan tupakointi häiritsee muuta työyhteisöä ja/tai asiakasryhmiä.

Kysely lähetettiin 1124 sähköpostiosoitteeseen ja vastauksia saatiin 576. Kyselyyn vastasi 51 %.

Suurimman osan mielestä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen henkilökunnan kuuluu toimia esimerkkinä terveellisistä elämäntavoista ja tähän imagoon savuttomuus kuuluu hyvin.

Useamman henkilön mielestä onkin ristiriitaista, jos terveydenhuollon henkilöstö ei noudata omaa suositustaan tupakoimattomuudesta. Lapsille ja nuorille on tärkeää antaa hyvä esimerkki.

Kommenteissa myös todettiin tupakoinnin kuluttavan työaikaa ja mainittiin sen olevan terveyshaitta.

Myös tupakoinnin puolesta annettiin kommentteja, ja työnantajan puuttumista tupakointiin pidettiin liiallisena valvontana ja yksilönvapauksiin puuttumisena.

Tupakoinnin ei koettu vaikuttavan työhön ja tupakointi katsottiin jokaisen yksityisasiaksi. Osa arveli tupakoinnin kieltämisen vaikuttavan jopa negatiivisesti työilmapiiriin.

.

Alajärven kaupunginhallituksessa asia otetaan pöydälle  jo tulevan maanantain (16.4.) kokouksessa

.

Savuttomuuden lakiperusta

Tupakointi on laillista toimintaa, joka kuuluu yksityiselämän piiriin, mutta työnantaja

voi rajoittaa tupakointia seuraavilla lakiperusteilla:

– työsopimuslaki (työturvallisuus)

– terveydensuojelulaki (terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sisäilman laatu,

tupakkatilojen ilmanvaihto)

– työturvallisuuslaki (tupakan savun kulkeutuminen sisätiloihin ja sisätiloissa)

– tupakkalaki 12 § (julkiset tilat, päiväkodit, oppilaitokset, kulkuneuvot, työyhteisöt,

ravintolat)

– työnantajan direktiovalta työajan käytöstä

– työehtosopimuksen mukaisen työajan käyttö ja tauot.

Työpaikka on savuton, kun

– Tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä

tavoilla.

– Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat

on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas rakennuksesta siten,

ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin.

– Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen

ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi.

– Uusia tupakointitiloja ei rakenneta eikä niitä ole kuntien omistamissa tai hallinnoimissa

rakennuksissa ja työtiloissa.

– Työpaikan edustus ja muut tilaisuudet ovat savuttomia.

– Tupakkatuotteita ei myydä työpaikoilla.

– Tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa.

– Ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein

esimerkiksi ulko-ovilla.

– Työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton.

S-market_Soini160620

2 KOMMENTTIA

  1. Emeritus puhuu totta siinä, liikalihavuus on paha terveysongelma ja yhdessä tupakan kanssa se on vielä pahempi! -Kyllä tänä päivänä puututaan kaikkiin terveysongelmiin, yhteiskunnallisesti ajateltuna puututaan yhteen pahimmista aina kerrallaan. Lihavuuteen puututaan jokaisella terveyskäynnillä (ainakin minun työterveyshuollossani), ehkä se tehdään niin hienovaraisesti ettei sitä aina edes huomaa. Ylipainohankkeitakin on monia meneillään parasta aikaa. Viinanjuontiinkin puututaan alko audit-in muodossa. Viina on suomalainen pahe, jonka juuret on vielä syvemmällä kuin tupakan. Hienoa kun tupakointi vähenee. Tupakka on kuitenkin vakavin terveysongelmien tuottaja välittömästi (sydän- ja verisuonitauteihin) ja välillisesti (monen eri syövän synty 20-40 vuodessa). Se se on ikävintä, että tupakoivan äidin pienipainoinen sikiö joutuessaan tupakan savulle alttiiksi, saa myöhemmin herkemmin myös sydän- ja verisuonisairauden aikuisena.

  2. On ihmeellistä, että puututaan vain yhteen ongelmaan. Liikalihavuus on paljon pahempi ongelma. On mielenkiintoista kun ylilihava terveyshenkilö antaa terveysohjeita. Toisekseen viinanjuonti on vaikka kuinka sallittua, vaikka sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat paljon pahempia kuin tupakanpolton.

JÄTÄ KOMMENTTI